Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:elektriciteitsproductie
90 resultaten voor keyword:elektriciteitsproductie

Pagina 3 van 4

Sterke daling elektriciteitsproductie

In 2012 is in Nederland 102 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Zowel de import als de export van elektriciteit waren in 2012 echter groter dan ooit.

Artikelen

Daling elektriciteitsproductie

In 2011 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 113 miljard kWh. Dat is 4 procent minder dan een jaar eerder. In de vier voorafgaande jaren was elk jaar nog sprake van een productiestijging.

Artikelen

Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

Dit rapport gaat over het toerekenen van CO2-emissie en primaire energie aan een kwh elektriciteit. In het rapport wordt de gebruikte methode verantwoord. Iedereen die met monitoring van energie- en...

Artikelen

Invoer elektriciteit op recordhoogte

In mei en juni 2012 was de invoer van elektriciteit hoger dan ooit. Tegelijkertijd was de productie van elektriciteit in gasgestookte centrales het afgelopen decennium nog nooit zo laag.

Artikelen

Opnieuw recordproductie elektriciteit

In 2010 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 118 miljard KWh. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Meer broeikasgassen door winterkou en productiegroei

In 2010 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent hoger dan in 2009. Hiermee neemt voor het eerst in zeven jaar de uitstoot van broeikasgassen weer toe. De uitstoot ligt slechts 1 procent onder...

Artikelen

Nederlandse windmolens vangen minder wind

De elektriciteitsproductie van de Nederlandse windmolens is in 2010 gedaald met ongeveer 13 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de zeer geringe hoeveelheid wind.

Artikelen

Forse groei slibverbranding

In 2008 is vrijwel al het zuiveringsslib van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties verbrand.

Artikelen

Opnieuw forse groei duurzame elektriciteit

In 2009 is de productie van duurzame elektriciteit gestegen tot bijna 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. De doelstelling van de overheid is 9 procent duurzame elektriciteit voor...

Artikelen

Record elektriciteitsproductie windmolens

November 2009 was voor de elektriciteitsproduktie uit windmolens in Nederland een recordmaand. De windmolens produceerden 686 miljoen kilowattuur, wat overeenkomt met ongeveer 7 procent van het...

Artikelen

Productie fossiele stroom onverminderd hoog

In de periode 1998-2008 is de totale Nederlandse elektriciteitsproductie met 14 procent gestegen.

Artikelen

Windex op basis van productiedata van het CBS afgeleid uit registratie van CertiQ

De elektriciteitsproductie van een windmolen hangt sterk af van de hoeveelheid wind, het windaanbod. Voor analyse van de productie van de molens is het daarom handig om een maat te hebben voor het...

Artikelen

Forse groei duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit is gestegen van 6,0 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2007 tot 7,5 procent in 2008.

Artikelen

Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder

Artikelen
Artikelen

Steenkool voor elektriciteitsproductie 40 procent duurder

In het eerste kwartaal van 2008 was de steenkool voor de productie van elektriciteit 40 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van steenkool zijn sinds het tweede kwartaal van 2007 fors...

Artikelen

Duurzame energie in Europa groeit langzaam

Energy Magazine, nummer 1, januari 2008

Artikelen

Elektriciteitsproductie weer gedaald in 2006

Energy Magazine, september 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inflatie in januari 1,4 procent

De inflatie is in januari 2007 uitgekomen op 1,4 procent. Dat is hoger dan in december. Toen lagen de prijzen 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen