Productie duurzame elektriciteit stijgt fors

De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit is in het eerste half jaar van 2005 fors gestegen. De duurzame  elektriciteitsproductie in deze periode was goed voor 6,4 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik. Een jaar eerder was dit nog 3,8 procent.

Binnenlandse productie duurzame elektriciteit

Binnenlandse productie duurzame elektriciteit

Sterke groei biomassa

De elektriciteitsproductie uit het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales is gegroeid van ongeveer 1 procent van het elektriciteitsverbruik begin 2004 naar ongeveer 3 procent in de eerste helft van 2005. Daarmee is de groei van het meestoken de belangrijkste oorzaak van de stijging van de duurzame elektriciteitsproductie.

Meer windenergie

In de eerste helft van 2005 leverde windenergie 1,9 procent van het elektriciteitsverbruik. In dezelfde periode in 2004 was dat 1,7 procent. De toename van de windenergie is het gevolg van uitbreidingen in de productiecapaciteit.

Import duurzame elektriciteit daalt

De import van duurzame elektriciteit is gedaald van 9 procent van het elektriciteitsverbruik in 2004 naar ongeveer 6 procent in het eerste half jaar van 2005. De import is daarmee nu ongeveer even groot als de binnenlandse productie. De daling van de import heeft te maken met het volledig vervallen van de overheidssteun voor de import van duurzame elektriciteit per 1 januari 2005.

Binnenlands verbruik elektriciteit (incl. netverliezen), per kwartaal

Binnenlands verbruik elektriciteit (incl. netverliezen), per

Binnenlands elektriciteitsverbruik opnieuw hoger

Het binnenlands verbruik van elektriciteit neemt nog steeds toe. In het eerste halfjaar van 2005 lag dit verbruik bijna 2 procent hoger dan in diezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van het eerste halfjaar in 2000 ligt het binnenlands verbruik in de eerste helft van 2005 ruim 10 procent hoger.

Reinoud Segers en Dào Nguyen