Forse groei duurzame elektriciteit

De productie van duurzame elektriciteit is gestegen van 6,0 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2007 tot 7,5 procent in 2008. Dit komt door een toename van de elektriciteitsproductie uit windenergie en biomassa. De overheid streeft naar 9 procent duurzame elektriciteit in 2010.

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Helft duurzame elektriciteit uit windenergie

De elektriciteitsproductie uit windenergie was in 2008 een kwart hoger dan in 2007. Dit komt vooral doordat er veel nieuwe windmolens in gebruik zijn genomen. Windenergie is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de duurzame elektriciteitsproductie.

Eind 2008 was de windmolencapaciteit 2 216 megawatt, ongeveer 470 MW meer dan een jaar eerder. Nog nooit kwam er zoveel nieuw vermogen uit windmolens bij. Deze nieuwe windmolens worden bijna allemaal nog gesubsidieerd via de MEP-regeling.

Toename capaciteit windmolens

Toename capaciteit windmolens

Meestoken van biomassa neemt weer toe

De grote elektriciteitscentrales gebruikten in 2008 ruim een kwart meer biomassa dan in 2007. Het verbruik was echter nog lang niet zoveel als in 2005 en 2006. Toen was de subsidieregeling ruimer. De meegestookte biomassa in centrales was in 2008 verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de duurzame elektriciteitsproductie.

In 2008 zijn drie nieuwe middelgrote installaties in gebruik genomen die elektriciteit maken met biomassa als enige brandstof. Het gaat om afvalhoutverbranders in Alkmaar en Hengelo en een kippenmestverbrander in Moerdijk. Deze drie installaties hebben samen een vermogen van ongeveer 90 MW en leverden een ongeveer 5 procent van de duurzame elektriciteitsproductie.

Duurzame elektriciteit, binnenlandse productie en import

Duurzame elektriciteit, binnenlandse productie en import

Veel groene stroom uit buitenland

De in Nederland geproduceerde duurzame elektriciteit wordt gebruikt om Nederlandse gebruikers van groene stroom te voorzien. Omdat de binnenlandse vraag naar deze stroom veel groter is dan het aanbod, is er een aanzienlijke netto-import van groenestroomcertificaten. In 2008 ging het in totaal om een kleine 15 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Deze import telt overigens niet mee voor de Nederlandse beleidsdoelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010.

Reinoud Segers en Marco Wilmer

Bron: StatLine, Duurzame elektriciteit