Elektriciteitsproductie gestegen in 2007

Na twee jaar van daling is in 2007 de elektriciteitsproductie weer gestegen. De stijging bedroeg ruim 6 procent ten opzichte van 2006. De productie bereikte een recordomvang van 105 miljard kilowattuur (kWh).

Elektriciteitsproductie

2540g1

Stijging bij centrale productie elektriciteit

In 2007 is in Nederland 105 miljard kWh aan elektriciteit geproduceerd. In 2006 was dat nog 99 miljard kWh. De grote elektriciteitscentrales namen het grootste deel van de stijging voor hun rekening. Hun productie steeg met 5 procent tot 70 miljard kWh.

Centrale elektriciteitsproductie

2540g2

Vooral de productie bij de conventionele installaties steeg in 2007 fors, met 10 procent tot 42 miljard kWh. De productie door de centrales met warmtekrachtkoppeling (WKK) daalde echter voor het tweede achtereenvolgende jaar: De afname heeft te maken met de relatief warme jaren 2006 en 2007, waardoor warmtekrachtcentrales minder warmte hoefden te leveren voor bijvoorbeeld stadsverwarming.

Opgesteld vermogen glastuinbouw

2540g3

Productie elektriciteit glastuinbouw stijgt sterk

In de glastuinbouw is 7 miljard kWh elektriciteit geproduceerd in 2007. Dit is ongeveer 60 procent meer dan in 2006. Deze toename is toe te schrijven aan de zeer sterke groei van het warmtekrachtvermogen waarover de glastuinbouw beschikt. In twee jaar tijd is dit verdubbeld. Eind 2007 bedroeg het bijna 2 500 Megawatt. Dat is ruim 10 procent van het totale vermogen in Nederland.

Deze groei heeft te maken met de toegenomen elektriciteitsprijzen in de afgelopen jaren. Naast de eigen elektriciteitsproductie voor de teelt van gewassen, is de verkoop van elektriciteit daardoor winstgevender geworden.

Bart van Wezel en Jan Kloots

Bron: StatLine, Productiemiddelen elektriciteit