Opnieuw minder bedrijfsafval

In 2005 is in de nijverheid 18,8 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dat is 2 procent minder dan in 2004. Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft de nijverheid minder afval geproduceerd.

Meeste afval hergebruikt

Het grootste deel van het bedrijfsafval is bestemd voor hergebruik. In 2005 ging het om 16,7 miljoen ton, waarvan 5 procent werd ingezet als brandstof met energieterugwinning. Het afval dat niet wordt hergebruikt, wordt voornamelijk verbrand (0,8 miljoen ton) en gestort (0,9 miljoen ton).

Bedrijfsafval naar bedrijfsklasse

Grootste daling in de voedingsindustrie

De hoeveelheid bedrijfsafval is vooral gedaald in de voedingsindustrie en de energiebedrijven. Deze daling heeft vooral invloed gehad op het aandeel hergebruik binnen deze bedrijfsklassen. In de voedingsindustrie is de hoeveelheid plantaardig afval en bietengrond afgenomen, vooral door een lagere afvalproductie in de suikerbedrijven.
Bij de kolengestookte elektriciteitscentrales wordt steeds vaker biomassa als vervangende brandstof voor steenkolen ingezet. Biomassa veroorzaakt bij verbranding minder as afval dan steenkool.

Bedrijfsafval naar afvalcategorie, 2005*

Meeste bedrijfsafval uit voedingsindustrie

De voedingsindustrie is ondanks de daling ten opzichte van 2004 nog altijd de grootste afvalproducent. Het meeste plantaardige en dierlijke afval wordt hergebruikt, doorgaans als veevoer. Daarnaast wordt het steeds vaker als vervangende brandstof ingezet bij elektriciteitscentrales of cementovens.

Hergebruik bedrijfsafval, 2005*

Hergebruik ligt hoog

In bijna alle bedrijfsklassen wordt 85 procent of meer van het afval opnieuw gebruikt. Energiebedrijven scoren met 97 procent hergebruik het hoogst. Steenachtig materiaal zoals bodemas, vliegas en ontzwavelingsgips uit de kolengestookte elektriciteitscentrales wordt veel afgezet in de wegenbouw en in de cement- en gipsindustrie. Metaalslakken uit de basismetaalindustrie worden gebruikt in de cementindustrie en in de weg- en waterbouw.

René Jolly

Bron: StatLine, Bedrijfsafvalstoffen per SBI-klasse