Steenkool voor elektriciteitsproductie 40 procent duurder

In het eerste kwartaal van 2008 was de steenkool voor de productie van elektriciteit 40 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van steenkool zijn sinds het tweede kwartaal van 2007 fors gestegen. Een ton steenkool kostte in het eerste kwartaal van dit jaar 88 euro. Rond de eeuwwisseling schommelde de prijs nog tussen de 30 en 40 euro per ton. De kolenprijs stijgt door de sterk groeiende vraag in vooral China en door tegenvallers bij de winning van steenkool. In China komen er elke maand vijf kolencentrales bij.

Consumenten krijgen met deze prijsstijging te maken via hun elektriciteitsrekening. Een kwart van de in Nederland geproduceerde elektriciteit wordt namelijk opgewekt door verbranding van steenkool.

Invoerprijs ketelkolen en wereldmarktprijs aardolie

Invoerprijs ketelkolen en wereldmarktprijs aardolie

Bron:  StatLine, Ketelkolen; invoerprijs uit niet-EU-landen