Productie fossiele stroom onverminderd hoog

In de periode 1998-2008 is de totale Nederlandse elektriciteitsproductie met 14 procent gestegen. De productie uit fossiele brandstoffen nam in dezelfde periode met bijna 8 procent toe, terwijl die uit duurzame energiebronnen verviervoudigde. Hierdoor daalde het aandeel van fossiele stroom in het totaal wel licht, van 90 procent in 1998 tot 85 procent in 2008.

Productie elektriciteit naar energiebron

Productie elektriciteit naar energiebron

Meer stroom uit fossiele bronnen

Elektriciteit wordt in Nederland grotendeels uit fossiele brandstoffen, vooral aardgas en steenkool, opgewekt. Tussen 1998 en 2008 steeg de productie uit deze fossiele bronnen met bijna 8 procent tot 90 miljard kilowattuur (kWh). De stijging is vooral toe te schrijven aan een hogere inzet van aardgas, waardoor de hoeveelheid elektriciteit uit aardgas met bijna 19 procent steeg tot 62 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit kolen daalde echter met 13 procent tot 22 miljard kWh.

Productie elektriciteit uit fossiele energiebronnen

Productie elektriciteit uit fossiele energiebronnen

Meer gas, minder steenkool

Ondanks de toegenomen productie daalde het aandeel fossiele stroom in de totale elektriciteitsproductie. Vooral het aandeel elektriciteit uit steenkool daalde. Kwam in 1998 nog 28 procent van de elektriciteit uit steenkool, in 2008 was dat nog 21 procent. Het aandeel elektriciteit uit aardgas steeg in dezelfde periode nog wel: van 57 procent tot 59 procent in 2008.

Productie elektriciteit uit duurzame energiebronnen

Productie elektriciteit uit duurzame energiebronnen

Productie groene stroom sterk gestegen

In 2008 kwam 9 procent van de in Nederland geproduceerde elektriciteit uit duurzame energiebronnen. In 1998 was dat nog 2,5 procent. Vooral de elektriciteit uit windenergie en biomassa namen sterk toe.

De productie van groene stroom nam tussen 1998 en 2005 vooral toe door een sterke toename van elektriciteit uit biomassa. Deze verdrievoudigde in die periode tot 5 miljard kWh. Na 2005 nam de hoeveelheid groene stroom vooral toe door de sterke groei van de elektriciteit uit windenergie. Tussen 2005 en 2008 verdubbelde deze tot 4 miljard kWh.

Bart van Wezel

Bron: StatLine, Elektriciteit; productie naar energiebron