Elektriciteitsproductie in glastuinbouw sterk gestegen

In de eerste drie kwartalen van 2008 steeg de decentrale productie van elektriciteit met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In 2007 steeg de decentrale productie ook al met 10 procent. De centrale productie, die van de grote elektriciteitscentrales, veranderde nauwelijks in 2008. De totale productie steeg in de eerste drie kwartalen van 2008 met ruim 3 procent.

Vooral in de glastuinbouw is de elektriciteitsproductie sterk gestegen. Veel glastuinbouwbedrijven gebruiken een gasmotor voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Hiermee verlichten en verwarmen ze hun kassen. Doordat de energieprijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen, is de verkoop van elektriciteit een aantrekkelijke extra inkomstenbron geworden voor deze tuinders. Er zijn dan ook veel nieuwe gasmotoren geïnstalleerd, waardoor het elektrisch vermogen in deze sector in twee jaar tijd is verdubbeld. Aan het begin van 2008 stond ruim 10 procent van het totale elektrische vermogen in Nederland in de glastuinbouw.

Ontwikkeling elektriciteitsproductie, eerste drie kwartalen

Ontwikkeling elektriciteitsproductie, eerste drie kwartalen

Bron, StatLine, elektriciteitsbalans