Nederlandse windmolens vangen minder wind

De elektriciteitsproductie van de Nederlandse windmolens is in 2010 gedaald met ongeveer 13 procent. Deze daling is toe te schrijven aan de zeer geringe hoeveelheid wind. De groei van het windmolenpark was niet groot genoeg om het verminderde windaanbod te compenseren.

Windaanbod nog nooit zo laag

Het windaanbod voor windenergie kan worden uitgedrukt met een zogenaamde Windex. Een Windex van 100 correspondeert met een gemiddelde hoeveelheid wind in de periode 1996-2005. Over heel 2010 kwam de Windex uit op 77. Windexen worden vastgesteld sinds 1988. Nog nooit was de Windex zo laag.

Aanbod van wind voor windenergie (Windex)

Aanbod van wind voor windenergie (Windex)

Weinig nieuwe windmolens

Volgens Windenergie-nieuws nam de capaciteit van het Nederlandse windmolenpark toe met ongeveer 30 megawatt in 2010. Dit komt overeen met 1,5 procent. Ook in 2009 was de toename beperkt. Daarentegen kwam er van 2002 tot en met 2008 jaarlijks ruim 200 megawatt bij.

Toename capaciteit windmolens

Toename capaciteit windmolens

Totale productie hernieuwbare elektriciteit constant

De totale productie van hernieuwbare elektriciteit bleef ongeveer constant. Deze was goed voor ongeveer 9 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2010. De daling van de elektriciteitsproductie uit windenergie werd gecompenseerd door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa. Vooral het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales nam toe.

In 2001 heeft Nederland in Europees verband afgesproken om 9 procent van het elektriciteitsverbruik in 2010 uit eigen hernieuwbare productie te halen. Deze doelstelling heeft Nederland dus gehaald.

Productie hernieuwbare elektriciteit

Productie hernieuwbare elektriciteit

Nog steeds veel hernieuwbare elektriciteit uit buitenland

De binnenlandse vraag naar hernieuwbare elektriciteit is gestegen van 26 tot 28 miljard kWh in 2010. Dat is ongeveer een kwart van het elektriciteitsverbruik. De binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Dat verklaart de aanzienlijke import van hernieuwbare elektriciteit. In 2010 was dit 16 miljard kWh. De import van hernieuwbare elektriciteit telt overigens niet mee voor de beleidsdoelstellingen.

Reinoud Segers en Marco Wilmer

Bron: StatLine,