Opnieuw meer elektriciteit uit windenergie

De elektriciteitsproductie uit windenergie haalde in januari 2007 voor de derde opeenvolgende maand een recordhoogte. De productie was 548 GWh. Dit komt overeen met 5 procent van het binnenlandse elektriciteitsverbruik.

Het nieuwe maandrecord is vooral toe te schrijven aan het grote aantal dagen met veel wind. Het windaanbod in januari 2007 was ruim twee keer zo hoog als in een gemiddelde maand en ruim 50 procent meer dan in een gemiddelde januarimaand. Op jaarbasis wordt de ontwikkeling van elektriciteitsproductie uit windenergie vooral bepaald door de capaciteitsuitbreidingen. Eind 2006 was de opgestelde capaciteit een kleine 30 procent hoger dan eind 2005.

Elektriciteitsproductie windmolens per maand

Elektriciteitsproductie windmolens per maand

Bron: StatLine: Windenergie per maand