Inflatie in januari 1,4 procent

De inflatie is in januari 2007 uitgekomen op 1,4 procent. Dat is hoger dan in december. Toen lagen de prijzen 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode bedroeg 1,0 procent. Dat is lager dan in december. 

Opgelopen inflatie

De toegenomen inflatie komt vooral doordat de effecten van enkele sterke prijsdalingen in januari 2006 zijn uitgewerkt. Zo drukte de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting per januari 2006 de inflatie in heel 2006 met ruim 0,4 procentpunt.

De prijsontwikkeling van autobrandstoffen had een inflatieverlagend effect. De brandstoffen waren in januari van dit jaar 3,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. In december was dat verschil nog 0,8 procent. Ook de prijsstijging van voedingsmiddelen ten opzichte van een jaar eerder was in januari minder sterk dan in december.

Verder drukte de afschaffing van de heffing ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP-heffing) de inflatie. Ook de bijdrage van de prijs van gas aan de inflatie is afgenomen, mede door het verminderde gasverbruik.

Methodewijziging consumentenprijsindex

Met ingang van 2007 is het pakket goederen en diensten waarop de consumentenprijsindex is gebaseerd, aangepast aan de veranderingen van het bestedingspatroon van consumenten. Daarnaast is de berekening van de consumentenprijsindex op enkele punten gewijzigd.

Zo zijn de premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen vanaf januari 2007 opgenomen in het pakket goederen en diensten. Deze premies zijn in januari met 7,3 procent gestegen. Hierdoor liep de inflatie met ongeveer 0,1 procentpunt op.

Verder wordt de prijs voor kinderopvang anders gemeten dan vorig jaar. In 2006 is de ouderbijdrage na aftrek van subsidies door overheid en werkgevers gemeten. Vanaf 2007 wordt de brutoprijs van de instelling in de consumentenprijsindex opgenomen. Deze verandering leidt tot een verhoging van de inflatie. 

Inflatie volgens Europese methode daalt naar 1,0 procent

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in januari uitgekomen op 1,0 procent. In december was deze nog 1,7 procent.

De inflatie volgens de HICP daalt vooral door lagere prijzen voor autobrandstoffen, de minder sterke prijsstijging van energie, de minder sterke stijging van de prijs van gezondheidszorg, en door de verhoging van de overheidsbijdrage voor kinderopvang.

Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de inflatie in de eurozone in januari ongewijzigd gebleven op 1,9 procent.

Meer informatie

Het CBS heeft in januari 2007 een basisverlegging doorgevoerd. Vandaag verschijnt daarom ook het artikel ‘Meer energie en telefonie, minder kleding en vervoer in het nieuwe CPI-mandje‘ op de homepage van de CBS-website met de belangrijkste wijzigingen bij de basisverlegging. Verder is een uitgebreide toelichting (Een vernieuwde consumentenprijsindex in 2007) over de basisverlegging en de wijzigingen in de berekening van de consumentenprijsindex beschikbaar. Ook is een overzicht van de kwantitatieve gevolgen van deze wijzigingen op de website geplaatst. Ten slotte is een korte toelichting op de website geplaatst waarin de verschillen in de ontwikkeling van CPI en HICP tussen december en januari worden verklaard.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.