Uitleg dashboards, kleuren en noten

Iedere regel in het dashboard gaat over één bepaalde indicator. Aan de linkerkant staat het meest recente cijfer beschreven. Daarnaast kan een pijl staan. De pijl geeft informatie over de trend (middellangetermijntrend gebaseerd op beschikbare datapunten in de jaren 2016–2023). De kleur van de pijl geeft aan of de indicator beweegt in de richting die wordt geassocieerd met een stijging (groen) of een daling (rood) van de brede welvaart. Wijst de pijl naar boven, dan nemen de indicatorwaarden toe. Wijst de pijl naar beneden, dan nemen de indicatorwaarden af.

Aan de rechterkant staat een figuur met cijfers van EU-landen. Het balkje voor Nederland heeft een andere kleur. Die kleur geeft aan in welk deel van de EU-ranglijst Nederland staat. Groen wijst op een positie in het bovenste kwartiel van de EU-ranglijst, rood op het onderste kwartiel en donkergrijs op het midden. Naast de figuur staat de positie van Nederland in de EU-ranglijst beschreven.

Wat betekenen de kleuren?

De monitor gebruikt kleuren om de resultaten van verschillende indicatoren vergelijkbaar te maken. Voor iedere indicator wordt gekeken naar (de richting van) de middellangetermijntrend in Nederland (2016–2023) en naar de positie van Nederland in de EU-27 in het meest recente jaar met voldoende observaties.

Bij het bepalen van de kleurcodes is alleen gekeken naar de eerste-orde-effecten. Zo is een stijging van de individuele consumptie in de eerste orde goed voor de consument. In de tweede orde kan hogere consumptie echter gepaard gaan met bijvoorbeeld milieuvervuiling, overgewicht, waterverbruik of CO2 ‑uitstoot in andere landen.

De kleurcode geeft het signaal er iets aan de hand is met het fenomeen dat de indicator beschrijft. Wanneer Nederland voor een indicator bijvoorbeeld een trend heeft die zich beweegt in de richting van een daling van de brede welvaart en binnen Europa een positie in het laagste kwartiel heeft, dan wordt dit in de monitor als een ‘rode’ trend en een ‘rode’ positie aangegeven. Voor een volledig groene indicator geldt: daar gaat blijkbaar iets goed.

De kleuraanduidingen hebben slechts een signaalfunctie en zijn nadrukkelijk geen normatieve duidingen. De monitor geeft aan hoe Nederland er voorstaat op uiteenlopende aspecten van brede welvaart, en toont hierbij de afruilen waar we als samenleving voor staan. Het is aan politiek en beleid om afwegingen te maken en beleidsconclusies te trekken.

Voor sommige indicatoren zijn speciaal voor de monitor voorlopige ramingen gemaakt voor 2023; deze kunnen op een later moment nog worden bijgesteld.

dasboard kleuren

Betekenis van noten in de dashboards

A. Het CBS heeft voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening.
B. Bij deze indicator zijn binnen de periode 2016 tot en met 2023 niet genoeg vergelijkbare datapunten beschikbaar om een trend te kunnen berekenen.
C. De datakwaliteit is onvoldoende voor een trendbepaling.
D. Eerste voorlopige uitkomsten uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen (NKR).
F.  De Boekmanstichting heeft voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals een jaarcijfer voor het meest recente jaar geraamd om het politieke debat te faciliteren. Dit is een voorlopige eerste berekening.
G. Deze cijfers zijn voor prijsverandering gecorrigeerd met behulp van een nieuwe, experimentele methode. De cijfers zijn nog voorlopig.

 

Terug naar artikel