Hier en nu

Brede welvaart hier en nu

Brede welvaart 'hier en nu' gaat over hoe Nederland er nu voor staat. Dit omvat persoonlijke kenmerken, zoals subjectief welzijn, gezondheid en inkomen, maar ook de kwaliteit van de omgeving waarin we leven. Denk aan veiligheid, onderling vertrouwen en hoe het gaat met de natuur. Naast de positie en trends is het ook belangrijk hoe de brede welvaart verdeeld is over bevolkingsgroepen, hoe goed ze schokken kan weerstaan en hoe ze linkt aan de SDG-agenda.

Samenvatting

Hier en nu: samenvatting

Hoe staat het met de brede welvaart hier en nu? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen de laatste acht jaar?

Thema's


Lees meer over