© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Bezwaar maken

Wilt u een bezwaar maken tegen een handhavingsbesluit van het CBS?

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om mee te werken aan enquêtes. In veel gevallen wordt die medewerking direct gegeven, maar soms blijft deze achterwege. Het CBS kan dan niet anders dan te starten met een traject van handhaving. Bedrijven en organisaties kunnen bezwaar maken tegen handhavingsbesluiten via een formulier of via een mail.

De onafhankelijke bezwarenadviescommissie van het CBS behandelt deze bezwaren. Daarbij blijkt dat een aantal bezwaargronden en coulanceverzoeken veel voorkomen. In deze folder zijn enkele veel voorkomende gronden en coulanceverzoeken genoemd en toegelicht. We adviseren u om deze informatie eerst goed door te lezen voordat u een bezwaarschrift of coulanceverzoek indient.