Macro-economie

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen
 2. Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per week
 3. Regionale economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2021
 4. Omzetontwikkeling, 2020
 5. Economische groei in Leiden, 2020*
 6. Tabellensets Nationale rekeningen 2020
 7. Kostenstructuur zakelijke dienstverlening Bonaire, 2018
 8. Regionale economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
 9. Drukte op de woningmarkt Schagen, 2020
 10. Regionale economische ontwikkeling 2020
 11. Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019
 12. Regionaal-Economische Kengetallen MKB
 13. Regionaal-Economische Kengetallen
 14. Regionale economische ontwikkeling 2020
 15. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 16. Economische groei in Leiden, 2016-2019*
 17. Materiaalmonitor 2010, 2016 en 2018
 18. Voetafdrukken van een geharmoniseerde Exiobase
 19. In - en uitvoer van goederen