Bijstelling bbp en bni in 2022 en 2023

Over deze publicatie

In dit artikel worden de bijstellingen van de nationale rekeningen van het CBS voor de verslagjaren 2022 en 2023 nader toegelicht.