Financiële welvaart Eindhoven, 2012-2022

Winkelstraat in Eindhoven
© Hollandse Hoogte
Het CBS/UDC Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven een onderzoek gedaan naar de financiële welvaart in Eindhoven.

De maatstaf financiële welvaart bevat informatie over zowel het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen als het vermogen van huishoudens. De rangschikkingen van huishoudens naar hoogte van het inkomen en van het vermogen zijn hierbij het uitgangspunt. De maatstaf voor financiele welvaart is afkomstig uit het onderzoek materiële welvaart in Nederland 2024. De welvaart van een huishouden is vastgesteld als de som van het cumulatieve aandeel in het totale inkomen van alle huishoudens en het cumulatieve aandeel in het totale vermogen.

Op grond van de optelling zijn huishoudens opnieuw geordend over de welvaartsladder. Het resultaat hiervan is dat huishoudens in de laagste welvaartsgroep een laag inkomen én een laag vermogen hebben, zoals ontvangers van een uitkering. Naarmate het inkomen of vermogen hoger is, wordt een huishouden in een hogere groep ingedeeld. Huishoudens in de hoogste welvaartsgroep hebben een hoog inkomen én een hoog vermogen. Dit zijn overwegend werkenden en pensioenontvangers.

Met de welvaartsmaat wordt een realistischer beeld van de welvaartsverdeling gepresenteerd dan wanneer alleen inkomen of vermogen in beschouwing wordt genomen. Zo worden de lage welvaartsgroepen niet vertekend door bijvoorbeeld vermogende zelfstandigen met een incidenteel verlies, en de hoge welvaartsgroepen niet door bijvoorbeeld huishoudens met hoge inkomens met een huis onder water.

In het onderzoek worden de 21 gemeenten die samen Metropool Eindhoven vormen meegenomen. Voor gemeente Eindhoven zijn de cijfers zowel op wijk als buurtniveau beschikbaar.