Economische groei in Venlo, 2019-2023

© Hollandse Hoogte
De economische groei in de gemeente Venlo, de provincie Limburg en Nederland over de jaren 2019 tot en met 2023.

De gemeente Venlo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de economische groei van de gemeente Venlo in kaart te brengen. Dit is een aanvulling op de reguliere publicaties van het CBS over de economische groei, waarin gemeenten niet apart zichtbaar worden gemaakt. De aanvulling bevat indicatoren over de opbouw van het bbp.

De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Dit was een aanzienlijk lagere groei dan in 2022, toen de economie mede door het herstel van de coronapandemie nog met 4,3 procent groeide. In het tweede en derde kwartaal van 2023 was er bovendien sprake van een milde recessie. Ondanks het veranderde economische beeld groeide met name de recreatie- en cultuursector in 2023 sterk.

Waar de Nederlandse economie in 2023 nog licht groeide, kromp deze in Venlo met 0,3 procent. In de vier grote steden groeide de economie nog grotendeels, van deze steden kromp alleen de economie van Rotterdam vergelijkbaar met Venlo. De krimp in Venlo bleef wel beperkt ten opzichte van het Limburgs gemiddelde, in de provincie kwam de krimp uit op 0,8 procent.

De economische krimp in Venlo werd met name gedragen door de commerciële dienstverlening. De nijverheid en industrie groeide juist, net als de niet-commerciële dienstverlening. In lijn met het landelijke beeld groeide de recreatie- en cultuursector sterk.

Deze raming van de economische groei over 2023 is de eerste voorlopige raming op gemeenteniveau. De groei wordt geraamd met behulp van voorlopige cijfers uit de Nationale Rekeningen. De basis van de raming wordt gevormd door de gemeentelijke economische structuur van de laatste definitieve jaarraming. Op deze economische structuur worden per bedrijfstak de nationale economische groeicijfers gezet.

In december 2024 wordt het gemeentelijke groeicijfer over 2023 herzien op basis van nieuwe broninformatie. Het groeicijfer is dan ook beschikbaar voor 4 bedrijfstakken. Daarnaast worden ook de cijfers over het jaar 2022 aangepast met nieuwe gemeentelijke broninformatie. Zowel de uitkomsten van 2022 als 2023 worden dan aangesloten op de herziene macrototalen van de Nationale Rekeningen. Deze herziening omvat ook de revisie van de Nationale Rekeningen over het verslagjaar 2021.