Vragenlijst

© ANP

Sinds 2012 bestaat de vragenlijst uit de volgende blokken:

 • Leefbaarheid woonbuurt
 • Beleving overlast in de buurt
 • Veiligheidsbeleving
 • Slachtofferschap
 • Tevredenheid laatste politiecontact
 • Oordeel functioneren politie in de buurt
 • Oordeel functioneren politie algemeen
 • Oordeel functioneren gemeente
 • Preventie
 • Onveilige plekken
 • Respectloos gedrag
 • Achtergrondkenmerken

Gemeenten en politie-eenheden die deelnemen aan de Veiligheidsmonitor zijn verplicht de gehele vragenlijst af te nemen. Zo ontstaat een stabiel databestand. Het kost naar verwachting 20 tot 25 minuten om de hele vragenlijst in te vullen.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen in de vrije ruimte van de eigen vragenlijst. De vragen voor de vrije ruimte dienen ter goedkeuring aan CBS en I&O Research voorgelegd te worden. Het mag maximaal 5 minuten kosten om de vragen in de vrije ruimte in te vullen. In de rechterkolom van deze pagina zijn per jaartal de vrije ruimte vragenblokken van de verschillende deelnemers opgenomen.

Vragenlijst VM 2023

De vragenlijst van de VM 2021 werd grondig herzien. Vragenlijstblokken en afzonderlijke vraagstellingen werden aangepast om in de actuele onderzoeksbehoeften van de opdrachtgevers en partners van de VM te kunnen voorzien. De wijzigingen in de vragenlijst van de VM 2023 zijn veel beperkter.