Steekproeftrekking

© ANP

 De steekproeftrekking gebeurt door het CBS, zowel voor de landelijke meting als voor de enquêtes van de deelnemers aan de Veiligheidsmonitor. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de steekproeven bij het CBS. Indien gewenst kunnen Ipsos I&O en/of CBS hierbij adviseren.

Niveau van meten

De deelnemer kan zelf bepalen of er een steekproef op gemeenteniveau aangevraagd moeten worden, of dat er verder ingezoomd moet kunnen worden op wijken of buurten binnen de gemeente. Als een deelnemer ervoor kiest om verder in te zoomen, dan wordt aanbevolen om de indeling te baseren op de wijk- en buurtindeling die het CBS hanteert. Deze indeling is samen met de VNG en de gemeenten bepaald en wordt periodiek geactualiseerd.

Aantal respondenten

De deelnemer bepaalt vervolgens, vaak in overleg met Ipsos I&O, welk netto aantal respondenten gewenst is per (deel)gebied. Vervolgens wordt er een schatting gemaakt van het bruto aantal personen dat uit de steekproefkaders van het CBS getrokken moet worden.

Steekproefaanvraag

Voor het aanvragen van de steekproef heeft het CBS aanvraagformulieren ontwikkeld. Afhankelijk van het niveau van meten (gehele gemeente of gebieden binnen gemeente) en de te hanteren indeling (CBS wijk- en buurtindeling of eigen gedefinieerde indeling) kan een bepaald formulier worden geselecteerd. Onder Downloads staan de aanvraagformulieren voor de Veiligheidsmonitor 2023. Aanbevolen wordt om het betreffende formulier samen met Ipsos I&O in te vullen. Bij deelname met meerdere gemeenten samen, dient voor iedere gemeente afzonderlijk een formulier ingevuld te worden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Ipsos I&O of CBS.