Informatie

© ANP

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de Veiligheidsmonitor op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid en leefbaarheid, en over slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau. De Veiligheidsmonitor is een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid.

Uitvoering Veiligheidsmonitor

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat eens in de twee jaar 65 duizend enquêtes onder de bevolking van Nederland afnemen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en I&O Research. Regionale politie-eenheden en gemeenten die meer willen weten over hun regio kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor als deelnemer. Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor kopen extra enquêtes in bij I&O Research voor een vast bedrag per enquête, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoe vaak ze aan de Veiligheidsmonitor willen deelnemen (tweejaarlijks of anders).

De vragenlijst

De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken met verschillende onderwerpen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen toe te voegen.

Dataverwerking en onlinedatabase

De verwerking, controle en analyse van de data vinden plaats bij het CBS. Deelnemers krijgen onder strikte voorwaarden op aanvraag de beschikking over de eigen microdata. Zie voor de voorwaarden pagina Werkwijze/Algemeen (laatste alinea). Ook krijgen zij toegang tot een onlinedatabase waarmee hun eigen gegevens nader kunnen worden geanalyseerd. Met deze database kunnen deelnemers hun resultaten ook met die van andere deelnemers vergelijken en data uit meerdere jaren vergelijken.