Deelnamekosten

© ANP

Hieronder volgen de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de VM 2023

Deelnamekosten (Ipsos I&O deel)

A. Vast basistarief. De kosten voor begeleiding en advisering bij deelname bedragen € 1.575,- (excl. btw).
B. Enquêtekosten. De kosten per netto ingekochte enquête bedragen € 4,70 (excl. btw).
C. Gebruik vrije ruimte. Indien deelnemer gebruik maakt van eigen vragen in de vrije ruimte van de vragenlijst wordt er per ingekochte enquête een opslag van € 3,45 gerekend (excl. btw).

Deelnamekosten (CBS-deel)

D. Steekproefkosten. Door het CBS worden kosten in rekening gebracht voor het trekken van de lokale steekproeven. De tarieven zijn gewijzigd in vergelijking met die van de Veiligheidsmonitor 2021. De tarieven zijn afhankelijk van de te besteden uren en de daarmee samenhangende moeilijkheidsgraad van de steekproefaanvraag: een combinatie van regionale indeling en steekproeffractie. Er worden 5 regionale indelingen en 4 steekproeffracties onderscheiden:

  1. De regionale indeling is de gehele gemeente (er is dus maar één gebied).
  2. De regionale indeling valt samen met de wijk of buurtindeling, waarbij iedere wijk of buurt één gebied vormt. Hierbij wordt het toegestaan dat er een gebied, het "restgebied" uit twee wijken of twee buurten bestaat. Alternatief: ieder gebied uit de regionale indeling valt samen met een 4-cijferig postcodegebied.
  3. De indeling in gebieden is gebaseerd op wijken of buurten. Hierbij is ieder gebied samengesteld uit één of meerdere wijken of buurten bij elkaar. Alternatief: ieder gebied is samengesteld uit meerdere 4-cijferige postcodes.
  4. Ieder gebied uit de regionale indeling wordt gedefinieerd door een verzameling van 6-cijferige postcodes.
  5. Er wordt een combinatie van buurten en postcodes gebruikt in de gebiedsindeling.

Er wordt een terughoudend beleid gevolgd voor steekproeven met een fractie van 25% of meer: daar wordt een uitzonderlijk hoog tarief van € 8.500,- voor gerekend. Dit hoge tarief wordt in voorkomende gevallen van tevoren duidelijk gemeld aan de aanvrager.

Dit leidt tot onderstaande tabel met tarieven (hierop wordt geen btw in rekening gebracht).

Tarieven 1)
Regionale indelingSteekproeffractie
A1)B1)C1)D1)
fractie < 14%14% ≤ fractie < 20%20% ≤ fractie < 25%fractie ≥ 25%
1€ 140,-€ 280,-€ 420,-€ 8.500,-
2€ 210,-€ 420,-€ 550,-€ 8.500,-
3€ 420,-€ 550,-€ 700,-€ 8.500,-
4€ 700,-€ 900,-€ 1050,-€ 8.500,-
5€ 830,-€ 1120,-€ 1250,-€ 8.500,-

1) Bij de steekproeffracties A (fractie < 14%) en B (14% ≤ fractie < 20%) worden twee of meer personen op hetzelfde adres in de steekproef niet toegestaan. Bij de steekproeffracties C (20% ≤ fractie < 25%) en D (fractie ≥ 25%) worden twee of meer personen op hetzelfde adres in de steekproef wel toegestaan.

E. Kosten databeheer CBS. Voor o.a. coördinatie, onderhoud van de online databank, verwerking en analyse van de data wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal extra ingekochte enquêtes. Op deze tarieven wordt geen btw in rekening gebracht. Deze tarieven zijn gewijzigd. Er heeft een indexatie plaats gevonden ten opzichte van de ongewijzigde tarieven van de VM in de periode 2016-2021.

Kosten databeheer CBS
Aantal extra ingekochte enquêtesTarieven
1 - 200enquêtes =€ 150,-
201 - 400enquêtes =€ 300,-
401 - 600enquêtes =€ 400,-
601 - 800enquêtes =€ 500,-
801 - 1000enquêtes =€ 700,-
1001 - 1500enquêtes =€ 1000,-
1501 - 2000enquêtes =€ 1.450,-
2001 - 2500enquêtes =€ 1.650,-
2501 - 5000enquêtes =€ 2.200,-
5001 of meerenquêtes =€ 5.500,-

Rekenvoorbeeld 1:

Gemeente X wil enkel op gemeenteniveau uitspraken doen en wil daarvoor 400 netto enquêtes laten afnemen. Gemeente X maakt verder geen gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 60 enquêtes voor gemeente X beschikbaar (informatie op te vragen bij Ipsos I&O). Hierdoor hoeft gemeente X nog maar 340 extra enquêtes in te kopen. De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en Ipsos I&O afzonderlijk gefactureerd.

Kosten die door Ipsos I&O in rekening worden gebracht:

A. Vast basistarief: € 1.575,- euro (excl. btw).
B. Enquêtekosten: 340 x € 4,70 = € 1.598,- (excl. btw).
C. Vrije ruimte: geen kosten.
Totaal € 3.173,- excl. btw (€ 3.839,33 incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

D. steekproefkosten: enkel gemeenteniveau bij een steekproeffractie van bijv. 15% = € 280,-
E. kosten databeheer CBS: tarief 201-400 enquêtes = € 300,-
Totaal € 580,- excl. btw (door het CBS wordt geen btw in rekening gebracht).
Totale kosten van deelname (Ipsos I&O en CBS samen) bedragen dan € 3.839,33 + € 580,- = € 4.419,33 incl. btw.

Rekenvoorbeeld 2:

Gemeente Y wil graag uitspraken kunnen doen op het niveau van de vier wijken waar gemeente Y uit bestaat. Per wijk neemt ze genoegen met 250 netto enquêtes. Gemeente Y wil nog wat vragen stellen op het gebied van veiligheid die specifiek zijn voor de eigen gemeente en maakt dus gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 150 enquêtes beschikbaar voor gemeente Y. Gemeente Y wil echter minimaal 250 enquêtes per wijk, inclusief de vrije ruimte, dus is ze genoodzaakt om 4 x 250 = 1000 enquêtes extra in te kopen (in het landelijke basisdeel kunnen namelijk geen eigen vragen worden opgenomen). De kosten voor deelname voor gemeente Y zijn als volgt en worden door CBS en Ipsos I&O afzonderlijk gefactureerd.

Kosten die door Ipsos I&O in rekening worden gebracht:

A. Vast basistarief: € 1.575,- euro (excl. btw).
B. Enquêtekosten: 1000 x € 4,70 = € 4.700,- (excl. btw).
C. Vrije ruimte: 1000 x € 3,45 = € 3.450,- (excl. btw).
Totaal € 9.725,- excl. btw (€ 11.767,25 incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

D. steekproefkosten: tarief voor regio-indeling 2 met een steekproeffractie van bijv. 19% = € 420,-
E. kosten databeheer CBS: tarief 801-1000 enquêtes = € 700,-
Totaal € 1.120,- excl. btw (door het CBS wordt geen btw in rekening gebracht).
Totale kosten van deelname (Ipsos I&O en CBS samen) bedragen dan € 11.767,25 + € 1.120,- = € 12.887,25 incl. btw.

Rekenvoorbeeld 3:

Gemeente Z doet uitspraken op wijkniveau en wil per wijk 300 enquêtes. De gemeente bestaat maar uit 2 wijken. Ze heeft dus 600 enquêtes nodig. Uit het landelijke basisdeel zijn voor gemeente Z al 100 enquêtes beschikbaar. Gemeente Z maakt ook gebruik van de vrije ruimte, maar neemt daarvoor genoegen met een minder hoge betrouwbaarheid. Gemeente Z koopt dus 500 extra enquêtes incl. vrije ruimte in. De kosten voor deelname voor gemeente Z zijn als volgt en worden door CBS en Ipsos I&O afzonderlijk gefactureerd.

Kosten die door Ipsos I&O in rekening worden gebracht:

A. Vast basistarief: € 1.575,- euro (excl. btw).
B. Enquêtekosten: 500 x € 4,70 = € 2.350,- (excl. btw).
C. Vrije ruimte: 500 x € 3,45 = € 1.725,- (excl. btw).
Totaal € 5.650,- excl. btw (€ 6.836,50 incl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

D. steekproefkosten: tarief voor regio-indeling 2 met een steekproeffractie van bijv. 12% = € 210,-
E. kosten databeheer CBS: tarief 401-600 enquêtes = € 400,-
Totaal € 610,- excl. btw (door het CBS wordt geen btw in rekening gebracht).
Totale kosten van deelname (Ipsos I&O en CBS samen) bedragen dan € 6.836,50 + € 610,- = € 7.446,50 incl. btw.