Werkwijze

© ANP

Het meetinstrument van de Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête onder de bevolking in Nederland van 15 jaar en ouder. Deze enquête wordt tweejaarlijks (in de oneven jaren) gehouden. Met ingang van 2021 vindt deze plaats van begin augustus tot eind oktober (was voorheen tot eind november). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS zijn opdrachtgevers van het basisdeel van de VM. De uitvoering van het veldwerk vindt plaats door het CBS en I&O Research. Gemeenten kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij de Veiligheidsmonitor. Zij kopen dan bij I&O Research extra enquêtes in en kunnen extra vragen laten opnemen in de zogenaamde vrije ruimte van de vragenlijst.