Werkwijze

Vanaf 2012 is de vernieuwde Veiligheidsmonitor in gebruik genomen. Zowel de vragenlijst als de onderzoeksmethode zijn aangepast. Het meetinstrument van de Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête onder de bevolking in Nederland van 15 jaar en ouder. Deze enquête wordt vanaf 2019 tweejaarlijks (in oneven jaren) gehouden in de periode van medio augustus tot eind november. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS zijn opdrachtgevers van het basisdeel van de VM. De uitvoering van het veldwerk vindt plaats door het CBS en I&O Research. Gemeenten kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij de VM. Zij kopen dan bij I&O Research extra enquêtes in en kunnen extra vragen laten opnemen in de zogenaamde vrije ruimte van de vragenlijst. Op onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over de werkwijze.

Tot en met 2017 werd de VM jaarlijks uitgevoerd. In 2018 wordt geen onderzoek georganiseerd.