Online databank

© ANP

Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor kunnen met behulp van de online databank op eenvoudige wijze tabellen, grafieken en standaardrapportages maken. Met deze databank is het mogelijk om de resultaten van de ‘eigen’ gemeente of regio te vergelijken met resultaten van andere gemeenten en regio’s. Naast deze benchmarking is het ook mogelijk onderzoeksresultaten voor meerdere jaren op te vragen, waardoor trends en ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht . De databank wordt na elke nieuwe editie van de Veiligheidsmonitor in de eerste week van maart geactualiseerd met de nieuwe uitkomsten.

Deelnemers of gebruikers van de Veiligheidsmonitor kunnen inlogcodes voor de Online databank aanvragen. U kunt dat doen door een bericht te zenden naar info-veiligheidsmonitor@cbs.nl.