Online databank

Deelnemers aan de VM kunnen met behulp van de online databank op eenvoudige wijze tabellen, grafieken en standaardrapportages maken. Vanaf de VM2012 is het ook voor niet deelnemende gemeenten mogelijk om gebruiker te worden van de databank. Klik hier voor meer informatie.

Vanwege de vele wijzigingen in 2012 is besloten om een geheel nieuwe databank in te richten. Met deze databank is het nog steeds mogelijk om de resultaten van de ‘eigen’ gemeente of regio te vergelijken met resultaten van andere gemeenten en regio’s. Het is nu tevens mogelijk om de resultaten van bijvoorbeeld de VM2017 te vergelijken met de resultaten van de VM2012. Vanwege de methodebreuk is het niet mogelijk om resultaten vanaf 2012 met voorgaande jaren (2008-2011) te vergelijken. Een nieuwe databank betekent ook nieuwe inlogcodes. Bent u deelnemer of gebruiker van de Veiligheidsmonitor, dan kunt u via het CBS inlogcodes aanvragen.

De databank wordt kort na de landelijke publicatie van het CBS aangevuld met de meest recente uitkomsten (eerste week van maart).

De ‘oude’ databank met resultaten 2008-2011 is beschikbaar op ivm11.databank. Om hier in te loggen, kunt u de eerder uitgegeven inlogcodes gebruiken.