© ANP

Deelname aan de VM

Gemeenten, veiligheidsregio's en politie-eenheden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2021 met behulp van de knop Direct aanmelden rechts naast deze tekst.

Gemeenten, veiligheidsregio’s of politie-eenheden die gedetailleerde cijfers voor het eigen gebied (op gemeenteniveau of wijk- en buurtniveau) wensen, kunnen deelnemen aan de Veiligheidsmonitor. Zij kopen dan (extra) enquêtes in bij I&O Research en worden daarmee deelnemer aan de Veiligheidsmonitor. De kosten bestaan uit een basistarief plus een vast bedrag per extra ingekochte enquête.

Na aanmelding bepalen deelnemers in overleg met I&O Research de omvang en de inhoud van het variabele deel van het onderzoek. Er worden afspraken gemaakt over het aantal enquêtes, het aantal gebieden en of er extra eigen vragen over veiligheid of leefbaarheid aan de vragenlijst worden toegevoegd. Op basis hiervan wordt een Nadere overeenkomst tussen deelnemer en I&O Research afgesloten. Daarnaast wordt er een Deelnameovereenkomst tussen de eigenaren van de Veiligheidsmonitor (CBS en Ministerie van Justitie en Veiligheid) en de deelnemer afgesloten.

Hieronder volgen de belangrijkste stappen en datums voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2021 in chronologische volgorde:

Deelname VM
Nr.StappenUiterlijke datum
1.Aanmelden deelname VMuiterlijk 1 maart 2021
2.Bepalen omvang en inhoud veldwerkmaart-begin april 2021
3.Definitieve steekproefaanvraaguiterlijk 1 april 2021
4.Indienen vragen vrije ruimteuiterlijk 15 april 2021
5.Sluiten overeenkomstenjuni-augustus 2021
6.Uitvoering veldwerkaugustus-oktober 2021
7.Facturering i.v.m. deelname VMseptember-oktober 2021
8.Levering micro databestand aan deelnemermedio-eind februari 2022
9.Landelijke rapportage CBS1 maart 2022
10.Geactualiseerde online databankuiterlijk 8 maart 2022