Deelname aan de VM

Gemeenten, veiligheidsregio's en politie-eenheden kunnen zich tot 1 MAART 2021 aanmelden voor deelname aan de VM 2021 met behulp van de knop rechts naast deze tekst met titel 'Direct aanmelden'.

Gemeenten of (politie)regio's die gedetailleerde resultaten voor het eigen gebied (op gemeenteniveau of wijk- en buurtniveau) wensen, kunnen door middel van oversampling deelnemen aan de VM. Zij kopen dan (extra) enquêtes in bij I&O Research en worden daarmee Deelnemer VM. De kosten bestaan uit een basistarief plus een vast bedrag per extra ingekochte enquête.

Gemeenten, veiligheidsregio's en politie-eenheden dienen uiterlijk op 1 maart 2021 bij I&O Research aan te geven dat ze willen deelnemen en vullen hiertoe het webformulier deelname in. Deelnemers bepalen daarna in overleg met I&O Research de omvang en de inhoud van de oversampling. Er worden afspraken gemaakt over aantal enquêtes, aantal gebieden en of er extra eigen vragen over veiligheid of leefbaarheid aan de vragenlijst worden toegevoegd. Aan de hand van de wensen van de deelnemer wordt een Nadere overeenkomst tussen deelnemer en I&O Research afgesloten. Daarnaast wordt er een Deelnameovereenkomst tussen de eigenaren van de Veiligheidsmonitor (CBS en Ministerie van Justitie en Veiligheid) en deelnemer afgesloten.
De deelnemer vraagt uiterlijk op 1 april 2021 de definitieve steekproef aan bij I&O Research. I&O Research vraagt vervolgens namens deelnemer de steekproef op uiterlijk 5 april definitief aan bij het CBS. Daarna voert het CBS de steekproeftrekking uit en zorgt ervoor dat I&O Research de NAW-gegevens van de aan te schrijven personen ontvangt. Indien gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte, moet de deelnemer uiterlijk op 15 april 2021 de definitieve vragen voor de vrije ruimte indienen bij I&O Research, zodat de lokale online vragenlijsten tijdig voor de start van het veldwerk in orde gemaakt kunnen worden. In augustus start het veldwerk. Het veldwerk loopt tot en met eind oktober. Van november tot en met februari voert het CBS de analyse en weging van alle verzamelde data uit. In de tweede helft van februari 2022 ontvangt de deelnemer op aanvraag het microdatabestand (in SPSS formaat) van de eigen ingekochte enquêtes, inclusief de enquêtes vanuit het landelijke basisdeel die in het gebied van de deelnemer verzameld zijn. Daarnaast ontvangt de deelnemer een tabellen-setup. Hiermee kan de deelnemer op eenvoudige wijze tabellen genereren vanuit het microdatabestand. I&O Research levert op aanvraag de microdatabestanden aan de deelnemers en maakt nadere afspraken over wanneer deelnemers de bestanden ontvangen.

Hieronder volgen nog kort de belangrijkste stappen en datums voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2021 in chronologische volgorde:

Deelname VM
Nr.StappenUiterlijke datum
1.Aanmelden deelname VMuiterlijk 1 maart 2021
2.Bepalen omvang en inhoud veldwerkmaart-begin april 2021
3.Definitieve steekproefaanvraaguiterlijk 1 april 2021
4.Indienen vragen vrije ruimteuiterlijk 15 april 2021
5.Sluiten overeenkomstenjuni-augustus 2021
6.Uitvoering veldwerkaugustus-oktober 2021
7.Facturering i.v.m. deelname VMseptember-oktober 2021
8.Levering micro databestand aan deelnemermedio-eind februari 2022
9.Landelijke rapportage CBS1 maart 2022
10.Geactualiseerde online databankuiterlijk 8 maart 2022