Handboek

In het handboek is informatie opgenomen voor potentiële deelnemers aan de Veiligheidsmonitor over hoe deel te nemen, welke voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden, hoe het onderzoek daadwerkelijk wordt uitgevoerd enz.

De VM wordt met ingang van 2019 tweejaarlijks (in de oneven jaren) uitgevoerd en het handboek wordt voor die jaren geactualiseerd met o.a. een aangepast tijdpad. Tot en met 2017 werd de VM jaarlijks uitgevoerd en werd ook het handboek jaarlijks geactualiseerd. In 2018 heeft geen onderzoek plaats gevonden.