Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor (VM) is met ingang van 2017 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Tot 2017 was het een jaarlijks onderzoek. De VM wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. Op deze site vindt u informatie over hoe u als gemeente, politie-eenheid of samenwerkingsverband kunt deelnemen en over de uitvoering van het onderzoek.