© ANP

Algemeen

De Veiligheidsmonitor wordt in de oneven jaren uitgevoerd en bestaat uit een vast basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel bestaat uit 65 duizend enquêtes en wordt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het CBS uitgevoerd. Hiervan worden 30 duizend enquêtes door het CBS afgenomen en 35 duizend door I&O Research.

Tot en met 2017 werd de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. De laatste Veiligheidsmonitor vond plaats in 2019 en de volgende in 2021.

Deelnemers

Gemeenten (al dan niet in samenwerkingsverband) en politie-eenheden kunnen er voor kiezen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Als een deelnemer besluit om aan de Veiligheidsmonitor mee te doen kan dat alleen door extra enquêtes bij I&O Research in te kopen. Dit onderzoeksbureau voert het veldwerk voor het variabele deel gelijktijdig met het landelijke basisdeel uit. Deelnemers bepalen zelf of zij tweejaarlijks of incidenteel deelnemen aan de Veiligheidsmonitor. Daarnaast kunnen deelnemers zelf bepalen of de lokale meting op gemeente-, wijk- en/of buurtniveau wordt uitgevoerd. De inhoud van het variabele deel is afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Onderzoeksmethode

Het CBS trekt een steekproef voor het landelijke basisdeel én voor het variabele deel ten behoeve van de lokale meting. Respondenten ontvangen een introductiebrief met het verzoek om de vragenlijst op internet in te vullen. Bij geen respons ontvangt respondent tweemaal een rappelbrief met het verzoek om alsnog deel te nemen aan het onderzoek.

De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 verschillende vragenblokken waarin diverse onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit aan bod komen.

Integraal bestand

De uitvoering van het veldwerk van het basisdeel en van het variabele deel gebeurt volgens de richtlijnen in de procesbeschrijving van de Veiligheidsmonitor. Eind oktober wordt het veldwerk afgerond en worden de onderzoeksbestanden van I&O Research naar het CBS verzonden. Het CBS voegt de bestanden van I&O Research en het CBS samen tot één integraal bestand, voert bewerkingen hierop uit en voorziet het van weegfactoren.

Rapportages

Het CBS maakt op basis van het integrale bestand een landelijke rapportage. Deze rapportage wordt op 1 maart (als dit een zaterdag of zondag is op de eerste werkdag daarna) in het jaar na het onderzoek gepubliceerd. De deelnemers beschikken over twee bronnen waarmee zij informatie kunnen genereren en publiceren: (op aanvraag) de door het CBS verstrekte microdata (SPSS-bestand inclusief tabelset-up) en een online databank. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen rapportages en zijn vrij om daarvoor een onderzoeksbureau in te schakelen. Lokale rapportages kunnen tegelijkertijd met de landelijke rapportage of daarna gepubliceerd worden.