Rapportages

© ANP

Op basis van de verzamelde data stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek een landelijke publicatie Veiligheidsmonitor samen. Dit gebeurt in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze publicatie wordt over 5 hoofdthema’s gerapporteerd:

  • Leefbaarheid en overlast in de woonbuurt
  • Veiligheidsbeleving
  • Slachtofferschap criminaliteit
  • Burgers en politie
  • Preventie

De resultaten worden niet alleen op landelijk niveau weergegeven, maar ook op het niveau van gemeenten met 70 duizend of meer inwoners en op het niveau van politieregio’s (regionale eenheden en daarbinnen districten en basisteams).

Onder downloads staan de publicaties van de Veiligheidsmonitor.