Rapportages

Landelijk rapport Veiligheidsmonitor 2019

Op basis van de verzamelde data in het kader van de Veiligheidsmonitor stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek een landelijk rapport samen. Dit gebeurt in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze publicatie wordt over 5 hoofdthema’s gerapporteerd.

De thema's zijn:

  • Leefbaarheid en overlast in de woonbuurt
  • Veiligheidsbeleving
  • Slachtofferschap criminaliteit
  • Burgers en politie
  • Preventie

Resultaten worden zowel op landelijk als op (politie)regionaal niveau weergegeven.

Onder downloads vindt u referentiemateriaal de publicatie Veiligheidsmonitor 2019 en de publicaties van voorgaande jaren.