Doel

De Veiligheidsmonitor: basis voor een veilige en leefbare samenleving

Sinds 2008 is er één Veiligheidsmonitor waarmee onderzoeksgegevens over veiligheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau eenduidig tot stand komen.

De VM biedt een solide en gezamenlijke basis voor een (geïntegreerd) veiligheids- en leefbaarheidsbeleid op verschillende bestuurlijke niveaus.

En dat helpt om ons doel te bereiken: Nederland veiliger en leefbaarder maken!