Doel

© ANP

Basis voor een veilige en leefbare samenleving

De Veiligheidsmonitor levert sinds 2008 eenduidige onderzoeksgegevens over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

De Veiligheidsmonitor biedt een solide en gezamenlijke basis voor een (geïntegreerd) veiligheids- en leefbaarheidsbeleid op verschillende bestuurlijke niveaus. Daarmee is de Veiligheidsmonitor een belangrijk beleidsinstrument om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.