Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

Recent verschenen literatuur

Hieronder volgt een overzicht van publicaties sinds het verschijnen van de Veiligheidsmonitor 2021 die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op VM-onderzoeksresultaten.

CBS (2023), Armoede en sociale uitsluiting 2023, 19 december 2023
https://longreads.cbs.nl/armoede-en-sociale-uitsluiting-2023/

CBS (2023), Jeugdige verdachten en slachtoffers van criminaliteit, 11 december 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/jeugdige-verdachten-en-slachtoffers-van-criminaliteit

CBS (2023), Regionale Monitor Brede Welvaart 2023, 7 december 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals/monitor-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals-2023

CBS (2023), Jaarrapport 2023 Landelijke Jeugdmonitor, 9 november 2023
https://longreads.cbs.nl/jeugdmonitor-2023/

CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak, Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022, 12 oktober 2023
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3305

CBS (2023), Nederland in cijfers, editie 2023, 8 september 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2023/36/nederland-in-cijfers-editie-2023

CBS (2023), Ruim helft slachtoffers woninginbraak voelt zich minder veilig, 5 september 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/36/ruim-helft-slachtoffers-woninginbraak-voelt-zich-minder-veilig

CBS (2023), Regionale Brede Welvaart 2022, 3 augustus 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals/monitor-brede-welvaart-sustainable-development-goals-2022

CBS, WODC, de Rechtspraak, OM, Politie en ministerie van J&V, Criminaliteit en Recht (dashboard)
https://criminaliteit-en-recht.nl/

CBS (2023), Online Veiligheid en Criminaliteit 2022, 11 mei 2023
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2023/online-veiligheid-en-criminaliteit-2022

CBS (2022), De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen, 21 december 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2022/de-heitjes-en-buurtcohesie-leefbaarheid-en-veiligheid-in-heerlen

CBS (2022), Politiewaardering: stand van zaken, trends en regionale verschillen, 19 december 2022
https://longreads.cbs.nl/politiewaardering-2021/

CBS (2022), 3 op de 10 Nederlanders tevreden over zichtbaarheid politie in eigen buurt, 19 december 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/51/3-op-de-10-nederlanders-tevreden-over-zichtbaarheid-politie-in-eigen-buurt

CBS en SCP, Emancipatiemonitor 2022, 29 november 2022
https://longreads.cbs.nl/integratie-en-samenleven-2022/

CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak, Criminaliteit en Rechtshandhaving 2021, 13 oktober 2022
https://www.wodc.nl/onderzoek-in-uitvoering/statistiek-en-monitoring/criminaliteit-en-rechtshandhaving

CBS (2022), Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland, 10 oktober 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/41/meeste-criminaliteitspreventie-in-zuid-nederland

CBS (2022), Financiële schade van criminaliteit tegen burgers, 22 september 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/2022/Financiele schade van criminaliteit tegen burgers

CBS (2022), Pesten, 12 juli 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/pesten

CBS (2022), Bijna 240 duizend 15-plussers werden vorig jaar gepest, 12 juli 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/28/bijna-240-duizend-15-plussers-werden-vorig-jaar-gepest

CBS (2022), Gediscrimineerd gevoeld?, 4 juli 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/gediscrimineerd-gevoeld-

CBS (2022), 1,6 miljoen Nederlanders voelden zich vorig jaar gediscrimineerd, 4 juli 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/27/1-6-miljoen-mensen-voelden-zich-vorig-jaar-gediscrimineerd

CBS (2022), Monitor Brede Welvaart 2022, 18 mei 2022 
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/20/monitor-brede-welvaart

CBS (2022), Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland, 1 maart 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/09/minder-traditionele-criminaliteit-in-alle-delen-van-nederland

CBS (2022), Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit, 1 maart 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/09/minder-traditionele-criminaliteit-meer-online-criminaliteit

CBS (2022), Veiligheidsmonitor 2021, 1 maart 2022
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2022/09/veiligheidsmonitor-2021