Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

Bijlage I

Tabellen indicatoren Nederland totaal

Deze bijlage bevat de volgende tabellen waarin de belangrijkste landelijke onderzoeksresultaten behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 8 zijn opgenomen:

  1. Leefbaarheid en overlast in woonbuurt
  2. Veiligheidsbeleving
  3. Traditionele criminaliteit
  4. Online criminaliteit
  5. Burgers en politie
  6. Preventie
  7. Respectloos gedrag en discriminatie

Elke tabel bevat de uitkomsten voor Nederland totaal voor het jaar 2023. Meer cijfers zijn beschikbaar in de StatLinetabellen (zie ook ‘Meer cijfers’).

Tabellen hoofdstuk 2

2a. Fysieke voorzieningen in buurt, 2023
% (heel) tevreden schaalscore (0-10)
Straatverlichting82,5
Onderhoud van plantsoenen en parken65,0
Onderhoud van stoepen, straten en pleintjes60,8
Speelplekken voor kinderen59,5
Voorzieningen voor jongeren45,3
Fysieke voorzieningen in de buurt6,5

2b. Sociale cohesie in buurt, 2023
% (helemaal) mee eensSchaalscore (0-10)
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om75,3
Als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn, zou ik mijn huissleutel aan de buren durven te geven72,2
Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt67,3
Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen62,1
Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen60,5
In deze buurt durven de mensen elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag48,9
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners37,0
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks26,1
Sociale cohesie in de buurt6,4

2c. Leefbaarheid in buurt, 2023
%Rapportcijfer (1-10)
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar vooruit gegaan9,9
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar achteruit gegaan16,5
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar gelijk gebleven70,7
Rapportcijfer leefbaarheid woonbuurt7,6

2d. Functioneren gemeente inzake leefbaarheid en zichtbaarheid gemeentelijke handhavers, 2023
% (zeer) tevreden% vaak/soms
Tevredenheid over gemeente inzake aanpak leefbaarheid en veiligheid in buurt 43,7
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in eigen buurt 30,1
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers elders in eigen gemeente 56,5
Tevredenheid functioneren gemeentelijke handhavers 1)24,1
1) De vraag over de tevredenheid over het functioneren van de gemeentelijke handhavers is alleen gesteld aan degenen die aangeven dat ze gemeentelijke handhavers in hun buurt of elders in de gemeente zien.

2e. Overlast in buurt, 2023
% ervaart veel overlast
Overlast totaal45,2
Fysieke verloedering21,0
Hondenpoep15,6
Rommel op straat7,9
Vernield straatmeubilair2,6
Bekladde muren of gebouwen1,5
Sociale overlast12,9
Rondhangende jongeren5,7
Overlast door buurtbewoners5,0
Drugshandel3,5
Drugsgebruik3,3
Dronken mensen op straat2,9
Verwarde personen2,7
Mensen op straat lastiggevallen1,7
Verkeersoverlast31,6
Te hard rijden20,6
Parkeerproblemen17,8
Agressief verkeersgedrag9,8
Milieuoverlast12,7
Geluidsoverlast10,1
Stankoverlast4,2
Overlast van horecagelegenheden1,5

Tabellen hoofdstuk 3

3a. Onveiligheidsgevoelens, 2023
% weleens% vaak
Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt15,02,2
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen34,92,1

3b. Oordeel criminaliteit in buurt, 2023
%rapportcijfer (1-10)
Oordeel plaatsvinden criminaliteit in de buurt
Veel8,9
Weinig63,4
Geen21,3
Oordeel ontwikkeling criminaliteit in de buurt
Toegenomen12,3
Afgenomen3,9
Gelijk gebleven59,2
Rapportcijfer veiligheid in buurt7,5

3c. Inschatting kans op slachtofferschap, 2023
% (heel) groot
Kans op slachtofferschap van…
Zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld)2,9
Beroving (diefstal op straat met geweld)2,3
Woninginbraak6,5
Mishandeling2,6
Oplichting via internet16,4


Tabellen hoofdstuk 4

4a. Slachtoffers traditionele criminaliteit, 2023
%
Totaal delicten19,9
Geweldsdelicten totaal6,4
Mishandeling 1,1
Bedreiging met fysiek geweld4,6
Seksuele delicten1,9
Vermogensdelicten totaal10,8
(Poging tot) inbraak2,0
Fietsdiefstal5,0
Autodiefstal0,1
Diefstal uit auto0,6
Diefstal vanaf auto0,9
Diefstal andere voertuigen0,2
(Poging tot) zakkenrollerij, beroving1,4
Overige diefstal2,4
Vernielingen6,5

4b. Ondervonden delicten traditionele criminaliteit, 2023
aantal per 100 inwoners
Totaal delicten39,1
Geweldsdelicten totaal12,7
Mishandeling 1,6
Bedreiging met fysiek geweld7,8
Seksuele delicten3,4
Vermogensdelicten totaal16,0
(Poging tot) inbraak2,8
Fietsdiefstal6,5
Autodiefstal0,1
Diefstal uit auto0,7
Diefstal vanaf auto1,1
Diefstal andere voertuigen0,2
(Poging tot) zakkenrollerij, beroving1,4
Overige diefstal3,2
Vernielingen10,4

4c. Gevolgen traditionele criminaliteit voor slachtoffers, 2023
Totaal (% slachtoffers)Emotionele of psychische problemen (% slachtoffers)Financiële problemen (% slachtoffers)Lichamelijke verwondingen of letsel (% slachtoffers)
Totaal delicten27,921,79,82,7
Geweldsdelicten35,032,12,56,6
Vermogensdelicten26,718,313,00,9
Vernielingen20,214,28,60,8

4d. Melding en aangifte traditionele criminaliteit - slachtoffers, 2023
Melding (% slachtoffers)Aangifte (% slachtoffers)
Totaal delicten37,031,8
Geweldsdelicten27,318,8
Vermogensdelicten45,041,2
Vernielingen21,518,1

4e. Melding en aangifte traditionele criminaliteit - ondervonden delicten, 2023
Melding (in % van ondervonden delicten)Aangifte (in % van ondervonden delicten)
Totaal delicten32,627,3
Geweldsdelicten27,719,5
Vermogensdelicten43,139,1
Vernielingen22,218,5

4f. Redenen geen melding of aangifte traditionele criminaliteit, 2023
in % niet gemelde/ aangegeven delicten
Het helpt toch niets42,9
Niet aan gedacht / niet zo belangrijk25,6
Dit is geen zaak voor de politie19,0
Geen zin of tijd / teveel moeite14,6
Uit angst voor vervelende reactie of wraak7,0
Het is al opgelost6,3
Op advies van de politie2,6
Door schuld- of schaamtegevoel2,3
Digitaal aangifte/melding doen lukt niet1,2
Financiële schade is al vergoed1,1
Nog niet aan toe gekomen, ga ik nog doen0,7
Andere reden13,5
Geen antwoord4,1


Tabellen hoofdstuk 5

5a. Slachtoffers online criminaliteit, 2023
%
Online criminaliteit totaal15,6
Online oplichting en fraude9,3
Aankoopfraude6,9
Verkoopfraude1,4
Fraude betalingsverkeer1,1
Identiteitsfraude0,8
Phishing0,8
Hacken5,5
Hacken account4,5
Hacken apparaat2,4
Online bedreiging en intimidatie2,5
Bedreiging0,9
Pesten0,9
Stalken0,8
Shamesexting0,4
Overige online delicten0,5

5b. Gevolgen online criminaliteit voor slachtoffers, 2023
Totaal (% slachtoffers)Emotionele of psychische problemen (% slachtoffers)Financiële problemen (% slachtoffers)
Online criminaliteit totaal20,916,67,9
Online oplichting en fraude18,612,310,0
Hacken15,012,54,3
Online bedreiging en intimidatie42,340,95,8
Overige online delicten33,328,911,8

5c. Melding en aangifte online criminaliteit - slachtoffers, 2023
Melding (% slachtoffers)Aangifte (% slachtoffers)
Online criminaliteit totaal46,217,0
Online oplichting en fraude21,820,7
Hacken35,99,8
Online bedreiging en intimidatie53,715,5
Overige online delicten44,523,7

Tabellen hoofdstuk 6

6a. Contact met politie, 2023
%% mensen die contact hebben gehad met politie
Contact gehad met politie in de afgelopen 12 maanden25,3
Laatste politiecontact was…
In eigen buurt56,8
Elders in eigen gemeente 19,5
Binnen eigen gemeente76,3
Buiten eigen gemeente19,3
(Zeer) tevreden over laatste politiecontact…
In eigen buurt68,8
Elders in eigen gemeente 65,7
Binnen eigen gemeente68,0
Buiten eigen gemeente68,2

6b. Controles door politie, 2023
%% mensen die zijn gecontroleerd door politie
Gecontroleerd door politie in afgelopen 12 maanden8,2
Reden van de controle is verteld85,5
Bij de laatste controle heeft de politie mij rustig, respectvol en correct behandeld79,7
Denkt dat afkomst, huidskleur of uiterlijk (de laatste keer) een reden was om te controleren9,2

6c. Functioneren politie, 2023
% (zeer) tevreden
Tevredenenheid functioneren politie in buurt 35,5
Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt31,2
Tevredenheid functioneren politie in het algemeen47,2


Tabellen hoofdstuk 7

7a. Preventief gedrag, 2023
% altijd/vaaksomscore (0-4)
Waardevolle spullen meenemen uit auto75,3
Fiets in bewaakte fietsenstalling 48,1
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid45,6
Waardevolle spullen thuislaten42,8
Preventief gedrag2,1

7b. Preventieve voorzieningen in/rond woning, 2023
% aanwezigsomscore (0-6)
Extra veiligheidssloten60,6
Buitenverlichting met sensor48,3
Camerabewaking22,9
Rolluiken voor ramen en/of deuren22,5
Alarminstallatie13,3
Raamsticker of certificaat van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)8,3
Preventieve voorzieningen in/rond woning1,8

7c. Buurtpreventie, 2023
% aanwezig in buurt% deelname door persoon uit huishouden
Whatsapp-buurtpreventie33,322,5
Buurt- of burgerwacht7,1
Burgernet30,2

7d. Digitale gegevensbescherming, 2023
%
Sterke wachtwoorden kiezen72,5
Update uitvoeren of back-up maken51,6
Virusscanner gebruiken50,2
Firewall gebruiken36,0
Wachtwoorden regelmatig veranderen26,6
Wachtwoordmanager gebruiken16,7
Geen van deze4,2


Tabellen hoofdstuk 8

8a. Respectloos gedrag, 2023
% vaak/soms
Respectloos gedrag…
Door onbekenden op straat15,4
Door onbekenden in het openbaar vervoer10,4
Personeel van winkels of bedrijven10,2
Personeel van overheidsinstanties7,0
Bekenden zoals partner, familie of vrienden6,6

8b. Ervaren Discriminatie, 2023
%
Gediscrimineerd gevoeld in de afgelopen 12 maanden10,8

8c. Grond voor discriminatie, 2023
% met discriminatie-ervaring
Ras, huidskleur38,5
Nationaliteit33,0
Vrouw of man zijn28,3
Leeftijd17,3
Godsdienst of levensovertuiging15,7
Seksuele oriëntatie (bijv. homo, lesbienne, bi- of panseksueel zijn)9,0
Politieke overtuiging8,5
Handicap of chronische ziekte7,9
Arbeidsduur (fulltime of parttime)4,7
Burgerlijke staat4,3
Soort contract (vast of tijdelijk)3,7
Zwangerschap, bevalling of moederschap2,5
Transgender achtergrond of non-binair zijn1,5
Intersekse zijn0,2
Anders16,6

8d. Manier van discriminatie, 2023
% met discriminatie-ervaring
Ongelijke behandeling/benadeling/voortrekken van bepaalde groepen 59,5
Discriminerende opmerkingen44,1
Negatief beeld/stigmatisering (bijv. in de media)29,7
Negeren/uitsluiting27,9
Was meer een gevoel dan dat er iets gebeurde19,3
Roddels14,9
Geweld/agressief gedrag7,5
Bedreiging6,3
Vernieling/beschadiging van eigendom2,3
Anders7,2

8e. Situatie ervaren discriminatie, 2023
% met discriminatie-ervaring
Op straat37,1
Op het werk26,1
In een winkel24,5
In het openbaar vervoer15,4
Tijdens het uitgaan14,4
Zoeken naar werk of sollicitatie14,1
Zoeken naar een woning9,2
Op school of opleiding7,9
Tijdens het sporten4,9
Toelating tot school of opleiding2,2
In een andere situatie28,0

8f. Discriminatie door instanties en professionals, 2023
% met discriminatie-ervaring
Landelijke overheid of politicus16,9
Gemeente of gemeente-ambtenaar10,8
Politie9,7
(Huis)arts, ziekenhuis of andere zorgverlener/-instelling8,5
Belastingdienst5,6
Bank, verzekeraar of andere financiële instelling4,2
UWV3,1
Kerk, moskee of andere religieuze instelling2,5
Rechtbank of rechter2,1
Een andere instantie5,5
Totaal gediscrimineerd door instanties of professionals39,1

8g. Emotionele of psychische gevolgen discriminatie, 2023
% met discriminatie-ervaring
Minder vertrouwen in mensen51,4
Voel(de) me minder veilig21,0
Depressieve klachten14,9
Slaapproblemen10,8
Angstklachten en/of paniekaanvallen8,5
Beleefde het voorval telkens opnieuw8,1
Geen van deze31,1

8h. Melding en aangifte discriminatie, 2023
% met discriminatie-ervaring
Gemeld totaal10,8
bij volgende instanties
Mijn werkgever / opleiding4,8
Politie3,1
Een meldpunt voor discriminatie1,0
College voor de Rechten van de Mens0,4
Andere instantie4,1
Aangifte2,2

8i. Reden geen melding of aangifte discriminatie bij politie, 2023
% met ervaring die geen melding of aangifte hebben gedaan
Helpt toch niets42,4
Heb hier niet aan gedacht/was niet zo belangrijk29,2
Geen zin of tijd voor gehad/te veel moeite13,7
Geen zaak voor de politie10,7
Uit angst voor vervelende reactie of wraak6,6
Is al opgelost3,4
Door schuld- of schaamtegevoel2,6
Lukte niet om digitaal melding of aangifte te doen0,6
Op advies van de politie0,6
Nog niet aan toegekomen, maar gebeurt wel nog0,4
Financiële schade is al vergoed0,1
Andere reden13,0