Zoekresultaten

22 resultaten voor keyword:preventie
22 resultaten voor keyword:preventie

Veiligheidsmonitor 2023

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg samen) doen vaker aan criminaliteitspreventie dan mensen in de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen, beveiligen hun woning beter en...

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2021

Landelijke enquête onder Nederlanders van 15 jaar en ouder over de onderwerpen leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers...

Publicaties

Veiligheidsmonitor 2019

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Dit artikel beschrijft die langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit.

Publicaties

Veiligheidsmonitor 2017

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Veiligheidsmonitor 2016

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig...

Artikelen

Preventie en tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

Van de risicofactoren die bijdragen aan de ziektelast in Nederland zijn roken en ernstig overgewicht de belangrijkste. De meeste mensen zijn het erover eens dat de overheid een taak heeft bij het...

Artikelen

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland doen meer aan criminaliteitspreventie dan inwoners van de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen en beveiligen hun woning beter. Zuiderlingen voelen zich thuis...

Artikelen

Veiligheidszorg kost 780 euro per persoon

In 2012 is ruim 13 miljard euro uitgegeven aan preventie en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat komt neer op 780 euro per persoon. Sinds 2009 zijn de uitgaven aan...

Artikelen

Slachtofferschap op het werk

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2012

Artikelen

Preventie van afval bij de industrie, 2000-2010

Bij de industrie kwam in 2010 14,4 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij. Er zou 6,8 miljoen ton meer afval zijn vrijgekomen als de hoeveelheid afval even hard was gegroeid als de toegevoegde waarde.

Artikelen

Overheid geeft ruim 11 miljard euro uit aan openbare orde en veiligheid

In 2007 heeft de overheid 11,3 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in 2006.

Artikelen

Vaker verdrinking bij pas geïmmigreerde kinderen

Recent geïmmigreerde kinderen uit een niet-westers land verdrinken vaker dan autochtone kinderen.

Artikelen

Working paper veiligheidszorgrekeningen 2007

Dit working paper geeft een overzicht van de methodologische ontwikkelingen in 2007 en de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen. Aan de orde komen de aansluiting op beleidsvragen en het...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen