Zoekresultaten

178 resultaten voor keyword:criminaliteit
178 resultaten voor keyword:criminaliteit

Pagina 1 van 8

Diverse cijfers op buurtniveau over 2006

Maatwerktabellen met percentage uitkeringsontvangers 2006, verhuismobiliteit 2006 en vijfjaarsmutatie niet-westers allochtonen 2006 per buurt voor geheel Nederland en geregistreerde criminaliteit per...

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Artikelen

Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit

Ongeveer een kwart van de jongeren was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict dan jonge vrouwen.

Artikelen

Veel voorkomende criminaliteit gelijk gebleven

In 2004 gaf een kwart van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit is vrijwel evenveel als een jaar eerder, maar minder dan in 2002. Het aandeel...

Artikelen
Artikelen

Geregistreerde criminaliteit in 2012 gedaald

In 2012 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2011. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend. Er waren echter opnieuw meer woninginbraken en...

Artikelen

Criminaliteit in de zomer, kust en rest van Nederland

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Cijfers

Wie worden slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit?

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007

Artikelen

Sociaal-culturele verschillen tussen Turken, Marokkanen en autochtonen: eerste resultaten van de Nederlandse LevensLoop Studie (NELLS)

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Met data uit de eerste wave van de Nederlandse LevensLoop Studie (NELLS) vergelijken we Marokkanen, Turken en autochtonen (in de leeftijd 15–45 jaar) op een breed...

Artikelen
Artikelen

Homoseksuelen voelen zich onveiliger en zijn vaker slachtoffer

Homoseksuelen voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuelen. Ook zijn ze vaker slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit en ervaren ze meer respectloos gedrag.

Artikelen

De Nederlandse samenleving 2012

Ondanks de economisch zware tijden voelen Nederlanders zich niet onveiliger, de criminaliteit blijft laag. Ook respectloos gedrag door onbekenden op straat neemt verder af. Positief is ook dat het...

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Aantal slachtoffers criminaliteit gelijk gebleven

In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten).

Artikelen

Politie registreert meer zedenmisdrijven

Politie registreert meer zedenmisdrijven. Meer meldingen van Meer verkrachtingen, aanrandingen, sexting en grooming. Vier op de tien slachtoffers melden gewelds- of zedenmisdrijven. In totaal worden...

Artikelen