Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Bord waarop geattendeerd wordt op buurtpreventie
© Nikki van Toorn (CBS)
Inwoners van Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg samen) doen vaker aan criminaliteitspreventie dan mensen in de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen, beveiligen hun woning beter en doen vaker aan buurtpreventie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
De cijfers zijn een nadere analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 die afgelopen maart verscheen. Deze monitor is een tweejaarlijkse enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid over veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit. In 2021 namen ruim 173 duizend mensen van 15 jaar of ouder deel aan de enquête.

In Zuid-Nederland zegt 48 procent van de inwoners altijd of vaak waardevolle spullen thuis te laten, in andere landsdelen is dat rond de 40 procent. Ook laten zuiderlingen vaker het licht aan als ze niet thuis zijn, nemen ze vaker waardevolle spullen mee uit de auto en zetten ze hun fiets vaker in een bewaakte stalling.
Preventief gedrag, 2021
OnderwerpNoord-Nederland (% altijd of vaak)Oost-Nederland (% altijd of vaak)West-Nederland (% altijd of vaak)Zuid-Nederland (% altijd of vaak)
s Avonds licht branden bij afwezigheid45,650,445,854,1
Fiets in bewaakte fietsenstalling37,746,844,755,7
Waardevolle spullen meenemen uit auto71,877,374,980,3
Waardevolle spullen thuis laten39,241,640,048,2

Meer rolluiken in het zuiden

In Zuid-Nederland treffen mensen vaker beveiligingsmaatregelen in of rond hun woning. Vergeleken met andere landsdelen hebben zuiderlingen vooral vaker rolluiken of luiken voor ramen en deuren aangebracht: ruim 1 op de 3 zegt deze thuis te hebben. Ook is er vaker een alarminstallatie of camerabewaking aanwezig. De buitenverlichting met sensor daarentegen wordt met name in Oost-Nederland meer gebruikt dan in Zuid-Nederland. In West-Nederland, waar Noord- en Zuid-Holland en Zeeland onder vallen, hebben met 40 procent de minste woningen een lamp met bewegingssensor.
Beveiligingsmaatregelen in/rond woning, 2021
OnderwerpNoord-Nederland (% aanwezig)Oost-Nederland (% aanwezig)West-Nederland (% aanwezig)Zuid-Nederland (% aanwezig)
Extra veiligheidssloten op buitendeuren61,564,362,065,2
Rolluiken voor ramen en of deuren11,723,515,237,2
Buitenverlichting met sensor54,756,040,153,2
Alarminstallatie9,712,513,015,7
Camerabewaking15,216,715,818,8
Raamsticker/Politiekeurmerk Veilig Wonen6,19,59,59,0

Meer buurtwachten in Zuid-Nederland

In Zuid-Nederland zegt 13 procent van de inwoners dat er een buurt- of burgerwacht in de buurt is. Dat is meer dan in de rest van het land. Ook hebben zuiderlingen vaker een buurtpreventie-app. De deelname is met 26 procent echter gelijk aan die in Oost-Nederland (Flevoland, Gelderland en Overijssel). In Noord- en West-Nederland doet minder dan 20 procent naar eigen zeggen mee met een buurtpreventie-app.

Een andere vorm van buurtpreventie is deelname aan Burgernet, waarbij mensen via berichten van de politie in bepaalde situaties wordt gevraagd informatie over voertuigen of personen in hun woonomgeving door te geven. In het oosten (39 procent) en noorden (38 procent) zijn—volgens eigen opgave in de Veiligheidsmonitor—de meeste deelnemers aan Burgernet te vinden. In Zuid-Nederland is dat 34 procent, in West-Nederland heeft 29 procent zich aangemeld.
Buurtpreventie, 2021
OnderwerpNoord-Nederland (% )Oost-Nederland (% )West-Nederland (% )Zuid-Nederland (% )
Buurtpreventie-app in buurt aanwezig31,537,630,239,8
Deelname aan buurtpreventie-app19,625,918,625,6
Aangemeld bij Burgernet37,638,529,234,4
Buurt- of burgerwacht in buurt aanwezig3,96,17,112,8

Zuiderlingen en westerlingen doen vaker ’s avonds deur niet open

Mensen in het zuiden en westen zijn voorzichtiger met de deur opendoen 's avonds: 8 à 9 procent van hen laat de deur dicht omdat ze opendoen niet veilig vinden; in het oosten (5 procent) en noorden (6 procent) van het land liggen die percentages lager. Ook het percentage mensen die zich ’s avonds alleen thuis onveilig voelen is in het zuiden en westen net iets hoger. Westerlingen gaven in de Veiligheidsmonitor meer dan inwoners van andere landsdelen aan zich 's avonds op straat in hun buurt vaak onveilig te voelen (4 procent), en ook komt het daar meer voor dat mensen omlopen of omrijden om onveilige plekken in de buurt te vermijden.
Onveiligheidsgevoelens in buurt, 2021
 Noord-Nederland (% vaak)Oost-Nederland (% vaak)West-Nederland (% vaak)Zuid-Nederland (% vaak)
Voelt zich 's avonds alleen thuis onveilig1,31,41,81,7
Doet 's avonds niet open uit veiligheidsoverwegingen5,26,58,28,6
Voelt zich 's avonds op straat in buurt onveilig2,32,74,03,3
Loopt of rijdt om in buurt om onveilige plekken te vermijden1,82,03,32,4
Is bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in buurt1,61,52,52,0