Auteur: Math Akkermans, Elianne Derksen, Mathilde Kennis, Rianne Kloosterman, Elke Moons
Veiligheidsmonitor 2023

Meer cijfers

Deze publicatie bevat een selectie van de belangrijkste uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2023. Cijfers over meer onderzoeksitems, en dan met name uitgesplitst naar regio’s (landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten, basisteams politie en 70-duizend-plus-gemeenten) en persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, seksuele oriëntatie, inkomen, welvaart, herkomst, stedelijkheid woongemeente) zijn te vinden in de volgende StatLinetabellen. De eerste twee bevatten kerncijfers over alle thema’s van de Veiligheidsmonitor. De andere bevatten meer cijfers over traditionele en online criminaliteit.

Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor kunnen bovendien gebruik maken van de onlinedatabank waarin meer cijfermateriaal beschikbaar is.