Dossier Verstedelijking

De verstedelijking van Nederland zet door. Wie verhuizen naar de grote stad of de gebieden eromheen, en wie vertrekken uit de steden? Waar groeit en krimpt de bevolking van Nederland? Hoe groot zijn de regionale verschillen in werkgelegenheid, en in het opleidingsniveau en inkomen van de inwoners?

Hoofdcategorieën


Nieuws


Verdieping