Methode prognose-intervallen regionale prognose

Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers gepubliceerd. Om deze te kunnen schatten is een nieuwe methode ontwikkeld, die in dit artikel wordt beschreven.
In oktober 2016 publiceerden het PBL en het CBS de zesde editie van de regionale prognose. Deze prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling van het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht en het aantal huishoudens naar type voor de Nederlandse gemeenten. De prognose kijkt ongeveer een kwart eeuw vooruit, tot 2040. In eerdere edities van de regionale prognose werden enkel puntschattingen gepubliceerd, zonder indicatie van de onzekerheid hieromheen. Om toch een beeld van de onzekerheid te geven, werden twee alternatieve toekomstbeelden gepresenteerd, gebaseerd op de Ruimtelijke Verkenning 2011. In de prognose van 2016 wordt de onzekerheid echter expliciet gemaakt, door tevens prognose-intervallen te publiceren.