Wat is verstedelijking?

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier.
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw verloren veel Nederlandse steden tijdelijk hun aantrekkingskracht, maar sinds de eeuwwisseling zijn steden - en de gebieden eromheen - weer helemaal in trek. Dit heeft ook een keerzijde: in sommige gebieden aan de rand van Nederland krimpt de bevolking, onder andere omdat jongeren wegtrekken.

Jonge gezinnen verlaten vaak de grote stad en strijken dan neer in een randgemeente (Ruim 1 op 10 jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018). Het aantal inwoners van steden zelf blijft evengoed groeien. Dit komt door het aanhoudend grote aantal jongvolwassenen en immigranten die zich in de steden vestigen. Ook worden er in de grote steden, waar veel twintigers en dertigers wonen, betrekkelijk veel baby’s geboren.

Bevolkingsdichtheid