Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

© Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen
Dit is een artikel in de reeks Statistische Trends waarin de zelfredzaamheid van ouderen wordt onderzocht. Sommige ouderen lopen meer risico om verminderd zelfredzaam te worden dan andere. Wmo-gebruik kan gezien worden als een eerste indicator voor verminderde zelfredzaamheid. Wat zijn risicofactoren voor verminderde zelfredzaamheid? En waar wonen ouderen met dergelijke risicofactoren vooral?
In het artikel wordt beschreven welke ouderen een verhoogd risico lopen om minder zelfredzaam te worden en dus op termijn afhankelijk te worden van langdurige zorg. Ook wordt ingegaan op de regionale verdeling van ouderen met dergelijke risicofactoren en op regionale verschillen in mantelzorgmogelijkheden door partners en kinderen. Waar wonen alleenstaande ouderen, welke ouderen hebben kinderen en op welke afstand van de ouderen wonen de kinderen?