Waar groeit of krimpt de bevolking?

afbeelding mensengroep

De Nederlandse bevolking is explosief gegroeid in de laatste eeuw: van 5 miljoen in 1900 naar ruim 17 miljoen in 2020. Hierdoor breidden bestaande steden sterk uit en verstedelijkten plattelandsgebieden.

Inmiddels groeit de bevolking nog steeds maar hebben delen van Nederland te maken gekregen met bevolkingskrimp. Bevolkingskrimp komt vooral voor aan de randen van het land: in grote delen van de noordelijke provincies, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeland. Veel van die gemeenten vergrijzen ook; veel jongeren trekken naar de steden om te studeren of te werken.

Sinds de eeuwwisseling vindt de bevolkingsgroei steeds meer plaats in en rond de grote steden in de Randstad, maar ook steden zoals Groningen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Haarlem en Eindhoven groeien sterk.

In 2022 was de immigratie aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren, onder meer door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. In alle Nederlandse gemeenten overtrof de immigratie de emigratie. Hierdoor groeide de bevolking in meer gemeenten dan in de jaren ervoor. In 2022 was er slechts in 10 van de 344 gemeenten sprake van bevolkingskrimp.

Door de vergrijzing en de oversterfte als gevolg van corona zijn er wel steeds meer gemeenten waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. In 2022 hadden ongeveer 6 van de 10 gemeenten een sterfteoverschot. Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden liggen voornamelijk in de Randstad (inclusief de grote steden), in Flevoland en op de Biblebelt.

Hoe is de bevolkingsgroei in Nederlandse gemeenten sinds 1995 verlopen?

1995-2000: vooral groei

Aan het eind van de twintigste eeuw groeide in verreweg de meeste gemeenten van Nederland de bevolking. Van de huidige 393 gemeenten hadden er slechts 64 (16 procent) te maken met krimp. De bevolkingskrimp bleef nog beperkt tot wat kleine groepjes gemeenten binnen en buiten de Randstad. Zo was er krimp in verschillende gemeenten in Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en het noorden van de provincies Friesland en Groningen, plus wat gemeenten in het Gooi, langs de Noordzeekust, op de Veluwe en rond de Utrechtse Heuvelrug. Rotterdam was in die periode de enige grote stad waar het aantal inwoners daalde. Alleen in Delfzijl en omgeving en in Zuid-Limburg was de krimp dusdanig groot dat het inwonertal van de gehele regio daalde.

Bevolkingsgroei was in Nederland overheersend en was vooral sterk in Flevoland, de randgemeenten van de grote steden en in middelgrote steden als Amersfoort en Assen.

2000-2005: krimp blijft uitzondering

In de eerste jaren na de eeuwwisseling, tussen 2000 en 2005, bleef bevolkingsgroei de regel en was krimp de uitzondering. Iets meer dan 1 op de 5 gemeenten kampten in die jaren met bevolkingskrimp. De sterkste bevolkingsgroei vond nog steeds plaats in Flevoland en in enkele gemeenten met VINEX-locaties in de buurt van de grote steden zoals de Haarlemmermeer, Barendrecht, Houten, IJsselstein en Pijnacker-Nootdorp. Ook de steden Utrecht en Den Haag groeiden sterk als gevolg van uitbreidingslocaties (Leidsche Rijn in Utrecht en Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld in Den Haag).

Bevolkingskrimp vond op regionale schaal nog steeds vooral plaats in Zuid-Limburg, waar jongeren wegtrokken en de sterfte het aantal geboorten overtrof. Ook in het westen van het land daalde de bevolking in een aantal gemeenten. Dit gebeurde vooral in Het Gooi, het Groene Hart en aan de Noordzeekust. Ook in Oost-Groningen kwam betrekkelijk sterke bevolkingskrimp voor.

2005-2010: regionale krimp

Vanaf 2005 nam het aantal gemeenten dat te maken kreeg met bevolkingskrimp snel toe. In de periode tussen 2005 en 2010 nam de bevolking af in meer dan twee van de vijf gemeenten: dat zijn twee keer zoveel gemeenten als in de vijf jaren daarvoor.

De sterke toename van het aantal gemeenten met bevolkingskrimp komt onder andere doordat de immigratie in die jaren nauwelijks groter was dan de emigratie. Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor en erna, toen er in Nederland duidelijk meer mensen zich vestigden dan er weggingen.

Ook steeg het aantal jongeren dat vanuit de perifere gebieden naar de steden verhuisde en zette de vergrijzing door, waardoor er in meer gemeenten een sterfteoverschot was: er overleden meer mensen dan dat er geboren werden.

Bevolkingskrimp veranderde van een lokaal in een regionaal verschijnsel. In grote delen van Noord-Nederland, Limburg en Zeeland liepen inwonertallen terug. Ook in de Achterhoek en de Kop van Noord-Holland was op grotere schaal sprake van krimp.

De sterkste groei vond plaats binnen de Randstad, vooral in de gemeenten rondom de grote steden, maar ook in de grote steden zelf. Uitzondering was de regio Rijnmond, waar zowel de gemeente Rotterdam als de gemeenten daaronder te maken hadden met bevolkingskrimp. De meeste steden buiten de Randstad groeiden ook. Hetzelfde gold voor de Gelderse strook van gemeenten van Harderwijk tot en met Nijmegen. In Flevoland waren de jaren van de sterkste groei voorbij.

2010-2015: groei en krimp

Tussen 2010 en 2015 zette de bevolkingsgroei in de grote steden door, net als in steden buiten de randstad zoals Groningen, Eindhoven, Zwolle en Maastricht. In veel van deze steden bleef de instroom van jongeren hoog, terwijl minder gezinnen met kinderen de stad uittrokken, deels als gevolg van de vastzittende woningmarkt.
In deze periode had ruim een derde van de Nederlandse gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Dat dit er iets minder zijn dan in de periode ervoor komt vooral door de toegenomen immigratie. Door de nieuwe inwoners uit het buitenland sloeg de bevolkingskrimp in sommige gemeenten om in groei. In deze periode concentreerde de bevolkingsgroei zich nog sterker buiten de randstad. Vooral in Noord-Nederland is het aantal krimpgemeenten groot, vooral als gevolg van wegtrekkende jongeren.

2015-2020: minder krimpgemeenten door toegenomen immigratie

Landelijk groeide de bevolking tussen 2015 en 2020 harder dan in de vijf jaren ervoor, voornamelijk door de toegenomen immigratie. Hierdoor nam ook het aantal krimpgebieden met bijna de helft af. Net als in de vijf jaren ervoor lagen de krimpgemeenten voornamelijk aan de randen van Nederland: in het noorden en oosten van Groningen, het noorden van Friesland, het oosten van Drenthe, Twente, de Achterhoek, Limburg (vooral Zuid-Limburg) en delen van Zeeland. De bevolkingsgroei vond tussen 2015 en 2020 het sterkst plaats in de Randstad. In verhouding tot het aantal inwoners in 2015 was de bevolkingsgroei het sterkst in kleinere gemeenten in de nabijheid van de grote steden. Buiten de Randstad was er betrekkelijk sterke bevolkingsgroei in Noord-Brabant (voornamelijk in en rond Eindhoven), in Gelderland (voornamelijk op de Veluwe en in de regio Arnhem/Nijmegen) en in Overijssel (voornamelijk in en rond Zwolle).

Bevolkingsgroei 1995-20201)
 2015-2020 (%)2010-2015 (%)2010-2005 (%)2000-2005 (%)1995-2000 (%)
Appingedam-0,71,0-3,6-0,3-3,0
Delfzijl-5,6-2,0-6,2-4,6-3,0
Groningen (gemeente)1,14,13,16,42,4
Loppersum-0,70,1-5,2-3,0-6,0
Almere36,622,57,54,77,6
Stadskanaal0,42,2-1,2-2,3-2,9
Veendam-0,40,1-0,8-1,2-1,2
Zeewolde33,510,89,34,73,5
Achtkarspelen0,20,4-0,2-0,4-0,5
Ameland3,20,9-0,52,53,6
Harlingen1,83,3-1,0-0,2-0,4
Heerenveen3,06,41,90,40,7
Leeuwarden1,73,01,72,12,2
Ooststellingwerf2,92,7-0,9-2,4-0,6
Opsterland3,02,51,9-0,6-0,5
Schiermonnikoog-0,4-0,4-5,5-1,62,2
Smallingerland4,33,91,50,70,9
Terschelling1,00,30,02,01,2
Vlieland11,3-5,72,4-5,04,9
Weststellingwerf1,73,8-0,4-1,21,5
Assen9,57,46,60,42,2
Coevorden3,03,70,1-1,6-0,7
Emmen2,12,50,8-1,6-0,7
Hoogeveen1,12,11,70,11,6
Meppel6,62,56,61,33,5
Almelo1,83,70,4-0,41,2
Borne3,5-1,04,13,06,1
Dalfsen-4,93,33,11,53,3
Deventer5,37,23,20,02,3
Enschede1,02,82,20,90,7
Haaksbergen1,41,60,9-0,7-0,1
Hardenberg3,71,82,01,02,3
Hellendoorn0,41,4-1,1-0,50,8
Hengelo (O.)3,01,7-0,40,30,1
Kampen2,63,12,22,85,6
Losser-1,0-0,40,7-0,81,0
Noordoostpolder8,16,21,00,91,8
Oldenzaal0,21,01,90,4-0,8
Ommen1,52,12,2-0,33,9
Raalte1,72,8-1,0-0,53,1
Staphorst11,33,12,52,04,4
Tubbergen2,72,93,10,00,6
Urk8,68,56,17,66,7
Wierden2,10,7-0,21,82,3
Zwolle5,65,46,34,14,0
Aalten1,20,40,2-2,10,8
Apeldoorn2,31,8-0,21,53,6
Arnhem2,72,34,03,65,9
Barneveld5,44,85,04,28,0
Beuningen6,6-0,50,8-0,82,4
Brummen2,7-0,6-1,2-0,7-1,2
Buren4,72,61,00,82,4
Culemborg4,39,61,30,25,1
Doesburg6,1-0,62,0-2,1-2,5
Doetinchem5,85,4-1,10,72,7
Druten5,56,81,11,13,5
Duiven7,02,1-0,4-0,2-1,6
Ede2,54,81,33,55,0
Elburg2,61,90,73,01,4
Epe-1,20,1-0,7-2,03,0
Ermelo0,0-1,3-0,6-0,33,2
Harderwijk7,62,97,74,05,8
Hattem0,41,00,40,23,4
Heerde-0,91,1-0,11,10,4
Heumen15,73,4-1,0-1,50,5
Lochem2,01,21,8-0,41,4
Maasdriel4,12,30,81,83,5
Nijkerk3,15,72,93,45,6
Nijmegen1,04,03,04,84,1
Oldebroek2,42,6-1,01,12,8
Putten3,82,11,83,3-1,1
Renkum-1,2-0,9-0,8-0,80,1
Rheden-1,91,1-2,4-0,20,4
Rozendaal22,56,5-1,10,713,1
Scherpenzeel-0,2-1,44,02,13,8
Tiel12,05,51,60,81,5
Voorst-0,2-0,50,90,62,7
Wageningen2,35,26,11,25,0
Westervoort2,1-1,7-4,4-1,7-0,1
Winterswijk1,72,5-0,8-0,2-0,4
Wijchen5,84,80,61,90,5
Zaltbommel6,42,31,03,55,6
Zevenaar-0,11,10,90,41,4
Zutphen7,74,71,40,02,4
Nunspeet1,12,00,20,04,1
Dronten18,77,84,71,53,0
Amersfoort11,96,97,45,33,1
Baarn-0,7-0,3-0,40,41,9
De Bilt0,2-0,2-0,40,32,3
Bunnik-1,41,62,21,53,5
Bunschoten-0,22,02,63,25,9
Eemnes6,21,90,6-0,35,0
Houten8,330,69,42,13,1
Leusden2,70,8-0,50,94,6
Lopik2,64,51,5-0,52,6
Montfoort2,10,70,31,41,8
Renswoude7,57,66,78,19,5
Rhenen1,24,12,92,44,2
Soest4,11,91,3-0,52,5
Utrecht (gemeente)0,88,311,58,87,0
Veenendaal10,82,51,12,24,8
Woudenberg4,43,06,04,97,0
Wijk bij Duurstede5,82,2-1,80,32,9
IJsselstein25,417,01,8-0,50,1
Zeist1,60,7-0,22,35,3
Nieuwegein8,5-2,3-0,90,63,6
Aalsmeer2,03,425,56,52,5
Alkmaar0,01,70,11,32,2
Amstelveen4,11,82,18,05,2
Amsterdam1,31,63,47,16,0
Beemster4,41,30,73,612,6
Bergen (NH.)-2,1-0,1-2,2-3,2-0,5
Beverwijk0,83,05,33,33,6
Blaricum-5,5-3,7-2,54,024,0
Bloemendaal5,81,4-0,61,05,9
Castricum2,62,2-1,3-0,84,8
Diemen3,20,63,18,115,4
Edam-Volendam5,82,30,71,72,3
Enkhuizen5,22,04,91,11,3
Haarlem-0,3-1,21,94,74,0
Haarlemmermeer6,318,07,91,24,2
Heemskerk2,71,56,70,70,1
Heemstede-1,1-1,01,61,62,9
Heerhugowaard15,19,16,14,67,6
Heiloo3,61,61,50,56,3
Den Helder-2,3-0,3-3,5-1,6-0,3
Hilversum-2,01,81,03,14,2
Hoorn5,25,43,12,31,8
Huizen1,2-0,1-0,4-1,5-0,1
Landsmeer-0,70,1-0,35,96,0
Langedijk4,99,34,01,23,2
Laren (NH.)-0,5-0,5-1,7-4,23,9
Medemblik5,52,22,42,23,4
Oostzaan8,62,9-0,40,56,0
Opmeer4,33,81,2-0,84,8
Ouder-Amstel9,93,1-0,51,55,5
Purmerend8,09,62,50,72,0
Schagen1,06,11,2-0,60,8
Texel2,22,30,3-1,4-0,1
Uitgeest12,04,17,45,02,8
Uithoorn6,13,34,02,42,6
Velsen1,21,3-0,1-0,12,2
Weesp0,4-2,5-0,14,07,7
Zandvoort1,45,2-0,40,32,5
Zaanstad1,73,04,04,23,5
Alblasserdam3,01,03,54,41,6
Alphen aan den Rijn2,90,41,31,24,2
Barendrecht30,836,218,12,32,5
Drechterland7,04,55,50,02,3
Brielle1,61,0-1,74,54,8
Capelle aan den IJssel6,11,9-0,21,70,9
Delft3,9-1,21,84,42,5
Dordrecht4,8-0,4-0,70,40,3
Gorinchem6,22,21,01,94,8
Gouda2,1-0,2-1,00,03,3
's-Gravenhage (gemeente)0,75,73,45,55,8
Hardinxveld-Giessendam1,20,2-1,71,72,8
Hellevoetsluis3,94,5-0,8-2,10,2
Hendrik-Ido-Ambacht5,112,913,58,47,0
Stede Broec8,91,4-1,01,11,0
Hillegom3,0-1,10,23,05,2
Katwijk1,92,61,82,93,4
Krimpen aan den IJssel3,70,9-0,60,61,9
Leiden1,51,2-1,23,82,8
Leiderdorp6,33,41,21,60,7
Lisse0,9-0,11,90,91,9
Maassluis0,1-2,4-2,61,93,2
Nieuwkoop-1,5-0,80,60,66,3
Noordwijk-1,3-1,13,21,74,5
Oegstgeest6,92,45,91,88,1
Oudewater1,21,7-1,10,93,0
Papendrecht3,55,12,01,1-0,2
Ridderkerk0,3-3,7-0,80,92,3
Rotterdam-1,00,3-0,52,94,4
Rijswijk (ZH.)5,9-3,3-1,53,312,9
Schiedam2,9-0,10,11,72,2
Sliedrecht-0,90,80,62,91,9
Albrandswaard8,525,517,43,81,8
Westvoorne1,52,8-1,40,24,7
Vlaardingen-0,7-0,1-3,91,62,4
Voorschoten0,00,23,17,21,8
Waddinxveen2,7-1,6-3,11,014,2
Wassenaar0,6-1,70,70,12,2
Woerden4,14,52,62,63,3
Zoetermeer4,75,34,92,01,0
Zoeterwoude2,0-2,0-4,6-0,16,3
Zwijndrecht-2,10,5-1,70,20,5
Borsele2,62,41,0-0,20,7
Goes6,62,8-0,51,52,5
West Maas en Waal2,61,20,50,94,1
Hulst3,11,5-0,2-1,80,7
Kapelle3,53,96,81,11,2
Middelburg (Z.)-0,13,63,2-0,92,6
Reimerswaal0,92,42,22,73,0
Terneuzen-1,50,0-0,9-0,6-0,3
Tholen4,44,43,10,11,3
Veere1,0-0,1-0,60,1-0,2
Vlissingen-0,22,3-1,7-0,3-0,3
De Ronde Venen2,90,80,2-1,34,4
Tytsjerksteradiel0,53,10,7-0,90,3
Asten-1,23,10,51,40,9
Baarle-Nassau3,26,11,9-1,53,8
Bergen op Zoom6,61,8-0,70,81,8
Best12,711,40,0-0,74,4
Boekel2,02,44,03,66,6
Boxmeer3,11,8-2,0-0,83,6
Boxtel0,70,92,50,21,5
Breda2,64,73,14,31,8
Deurne2,6-0,1-1,50,82,2
Pekela2,40,4-3,0-2,9-3,7
Dongen4,62,9-1,91,33,3
Eersel1,80,0-0,81,15,3
Eindhoven2,43,32,64,45,0
Etten-Leur7,67,64,22,43,2
Geertruidenberg1,9-1,41,12,3-0,1
Gilze en Rijen2,54,03,00,41,5
Goirle3,30,41,61,23,5
Grave4,22,30,4-0,5-3,1
Haaren2,0-0,6-1,9-0,76,2
Helmond9,17,42,61,93,1
's-Hertogenbosch4,03,54,13,12,8
Heusden3,30,7-0,20,33,6
Hilvarenbeek3,23,0-0,60,53,1
Loon op Zand1,20,30,5-0,32,0
Mill en Sint Hubert2,3-0,4-0,2-1,81,0
Nuenen, Gerwen en Nederwetten7,1-2,5-4,21,83,4
Oirschot3,91,2-0,81,83,5
Oisterwijk2,22,2-0,4-0,42,0
Oosterhout3,31,22,3-0,74,1
Oss4,62,41,11,42,4
Rucphen1,00,2-0,2-1,12,9
Sint-Michielsgestel1,70,80,80,92,9
Someren2,7-0,80,62,53,6
Son en Breugel1,02,82,65,16,1
Steenbergen2,90,5-1,01,83,4
Waterland-2,7-0,2-1,60,41,7
Tilburg5,93,02,93,33,9
Uden6,11,50,91,42,4
Valkenswaard1,0-0,2-1,1-1,53,2
Veldhoven4,81,91,12,12,9
Vught3,5-0,40,31,82,7
Waalre3,61,30,42,13,3
Waalwijk1,50,90,12,14,2
Woensdrecht0,71,02,10,01,1
Zundert1,42,12,31,62,3
Wormerland5,44,20,2-0,83,4
Landgraaf-0,5-3,7-2,6-2,6-0,1
Beek (L.)-0,1-0,8-2,6-2,2-2,1
Beesel0,41,93,8-2,8-0,3
Bergen (L.)0,91,5-1,3-1,8-0,6
Brunssum0,1-2,3-1,1-2,7-2,9
Gennep0,10,11,90,7-2,0
Heerlen-1,3-2,7-3,6-1,9-0,5
Kerkrade-2,4-3,6-3,8-2,5-1,6
Maastricht3,0-0,6-2,43,3-0,8
Meerssen-2,1-2,0-1,5-2,5-1,3
Mook en Middelaar5,02,10,5-3,51,1
Nederweert2,10,92,11,01,6
Roermond3,51,31,93,32,2
Simpelveld-3,0-1,3-3,9-1,3-2,6
Stein (L.)-1,71,7-4,1-2,1-0,5
Vaals-1,5-5,3-3,8-1,74,2
Venlo-0,12,2-0,90,21,3
Venray5,13,10,11,11,0
Voerendaal-1,1-0,8-1,9-2,40,7
Weert2,61,5-0,51,02,4
Valkenburg aan de Geul-1,2-1,8-2,6-2,8-1,6
Lelystad3,812,35,42,32,9
Horst aan de Maas4,02,42,70,51,8
Oude IJsselstreek-0,3-0,3-1,2-0,9-0,4
Teylingen8,53,13,1-0,45,1
Utrechtse Heuvelrug-0,41,9-1,2-1,33,0
Oost Gelre2,12,7-1,3-1,70,3
Koggenland3,05,05,52,11,4
Lansingerland17,112,718,010,57,3
Leudal2,61,0-0,3-1,4-1,0
Maasgouw-1,00,0-2,0-1,40,8
Gemert-Bakel3,21,43,12,64,1
Halderberge1,1-0,4-0,80,72,7
Heeze-Leende1,1-0,80,31,44,4
Laarbeek-0,70,5-0,41,62,8
Reusel-De Mierden1,3-1,12,01,72,6
Roerdalen0,7-1,40,3-2,9-0,6
Roosendaal4,83,4-0,3-0,90,5
Schouwen-Duiveland5,22,6-1,1-0,80,0
Aa en Hunze1,52,00,9-1,41,0
Borger-Odoorn2,30,4-1,0-2,00,2
Cuijk3,81,30,90,92,0
Landerd1,43,70,42,62,9
De Wolden3,21,2-1,10,32,9
Noord-Beveland1,84,32,80,5-0,6
Wijdemeren-0,90,40,4-0,95,1
Noordenveld-0,43,1-2,81,10,4
Twenterand2,30,80,10,8-0,3
Westerveld7,21,31,0-1,32,1
Sint Anthonis3,31,21,4-2,00,5
Lingewaard4,76,05,20,81,8
Cranendonck1,1-1,21,51,02,8
Steenwijkerland4,75,20,90,02,2
Moerdijk-0,11,3-0,70,80,9
Echt-Susteren0,60,8-0,1-1,0-1,1
Sluis-0,21,4-2,1-1,5-2,2
Drimmelen1,20,1-0,30,32,2
Bernheze3,22,31,50,25,2
Alphen-Chaam8,10,4-0,93,64,6
Bergeijk1,31,1-0,20,92,3
Bladel0,90,70,33,62,6
Gulpen-Wittem-1,1-2,7-3,0-0,7-2,3
Tynaarlo1,02,50,30,54,0
Midden-Drenthe4,61,71,7-0,8-0,3
Overbetuwe4,67,97,82,72,3
Hof van Twente1,00,21,1-1,10,3
Neder-Betuwe3,12,40,81,07,1
Rijssen-Holten3,53,52,02,00,9
Geldrop-Mierlo1,20,20,72,02,2
Olst-Wijhe-0,10,82,71,72,3
Dinkelland1,71,2-0,2-0,52,1
Westland2,62,31,94,65,8
Midden-Delfland11,72,64,94,53,4
Berkelland1,41,6-0,6-1,4-1,4
Bronckhorst1,50,90,4-2,8-1,9
Sittard-Geleen2,4-1,4-2,0-1,5-1,3
Kaag en Braassem0,00,21,70,95,6
Dantumadiel0,9-0,8-2,0-1,1-0,7
Zuidplas5,94,6-0,51,07,7
Peel en Maas3,11,01,20,90,0
Oldambt0,2-0,6-0,4-2,7-0,5
Zwartewaterland6,32,00,31,12,4
Sùdwest-Fryslân4,52,31,00,20,4
Bodegraven-Reeuwijk1,9-0,70,82,25,0
Eijsden-Margraten1,5-2,7-1,60,63,2
Stichtse Vecht0,1-0,90,52,91,6
Hollands Kroon3,42,11,7-0,11,9
Leidschendam-Voorburg0,7-0,2-2,22,53,5
Goeree-Overflakkee2,72,71,40,13,9
Pijnacker-Nootdorp16,123,220,36,78,0
Nissewaard3,51,9-3,00,31,7
Krimpenerwaard-0,51,0-0,90,94,0
De Fryske Marren5,22,81,1-0,50,7
Gooise Meren0,20,51,41,03,1
Berg en Dal1,8-0,50,10,32,1
Meierijstad3,31,31,51,62,4
Waadhoeke0,93,9-1,4-1,6-0,8
Westerwolde2,21,1-2,6-0,71,4
Midden-Groningen0,62,51,5-1,6-1,1
Beekdaelen-1,5-2,2-1,8-2,5-1,1
Montferland1,51,1-0,3-0,12,4
Altena2,82,50,60,74,1
West Betuwe4,55,00,70,93,4
Vijfheerenlanden0,51,2-0,90,25,4
Hoeksche Waard3,82,7-0,4-0,63,3
Het Hogeland1,62,1-3,2-2,4-1,5
Westerkwartier3,12,51,10,01,8
Noardeast-Fryslân0,42,2-2,0-1,5-0,7
Molenlanden1,21,80,3-0,21,0