Auteur: Niels Kooiman

Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers

Over deze publicatie

Zestigers verhuizen weinig. Maar kort na pensionering komen de verhuizingen op gang. Vooral Drenthe, Gelderland en Zeeland trekken zestigers aan, al zijn de aantallen betrekkelijk klein. Dat zestigers zo weinig verhuizen komt vooral omdat zij sterk gehecht zijn aan hun woonomgeving, in het bijzonder aan hun buurt. De nabijheid van familie speelt eveneens een belangrijke rol.