Dossier migratie en integratie

Bijna een kwart van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie tenminste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn al heel lang of nog maar kort in Nederland. Dit dossier verzamelt gegevens en publicaties van het CBS over immigratie en emigratie, en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.

Nieuws

Thema's

Verdieping

Publicaties