Referentie GrootboekSchema

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/5cdc821839334bc69b2dc781e1f98201]

Referentie GrootboekSchema (RGS) is een grootboekrekeningschema dat gebaseerd is op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Een bedrijf dat met RGS werkt is in staat om gegevens eenvoudig uit de bronadministratie te halen en deze te delen met andere systemen of op te nemen in rapportages bestemd voor externe partijen. Interne en externe rapportages worden sneller opgesteld en het opstellen van betrouwbare dashboards of bedrijfsvergelijkingen wordt een stuk eenvoudiger. De kern van RGS is de referentiecode: een unieke code die is gekoppeld aan alle grootboekrekeningen. Omdat een referentiecode gekoppeld is aan de Standard Business Reporting (SBR), kan RGS worden gebruikt in de gehele financiële keten.

RGS en het CBS

Het CBS werkt aan initiatieven voor het MKB en voor grote ondernemingen om regeldruk bij ondernemers te verminderen met behulp van RGS. Deze initiatieven worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ministerie gefinancierd.

MKB

Het CBS heeft gewerkt aan de mogelijkheid om MKB-bedrijven met behulp van RGS een groot deel van de vragenlijst van de Jaar-Productiestatistiek automatisch in te laten vullen. Zo wil het CBS het invullen van deze verplichte vragenlijst zo makkelijk mogelijk maken. Het invullen van de vragenlijst kost circa 2 uur, terwijl een groot deel van de gevraagde informatie al aanwezig is in de financiële administratie. Vanaf april 2021 kunnen MKB-bedrijven uit de accountancybranche, de detailhandel en de horeca hier als eerste gebruik van maken. Het CBS wil dit in toekomst uitbreiden naar meer branches en naar meer vragenlijsten.

Grote ondernemingen

Het CBS heeft onderzocht of de gegevens uit de financiële administraties van de grootste complexe ondernemingen van Nederland direct gebruikt konden worden om de vragenlijst van de Jaar-Productiestatistiek in te vullen.
Met DSM is in 2019 een succesvolle pilot afgerond, met als resultaat een volledig ingevulde vragenlijst met behulp van RGS. De tijdswinst voor DSM was 15 werkdagen bij DSM, de gegevens waren 8 maanden eerder bij het CBS en dit heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering. Deze aanpak wordt uitgebreid naar meer grote ondernemingen.

Lees meer op de website van het Referentie GrootboekSchema www.referentiegrootboekschema.nl