Contactcenter CBS (Heerlen)

Verklaring diensten

Over welk bedrijf gaat de verklaring?

Wie verklaart?

Datum afgifte verklaring

Moet u diensten opgeven voor intrastat? Intracommunautaire diensten hoeft u niet op te geven voor Intrastat. Een uitzondering hierop betreft loonveredeling. Bent u opgaveplichtig en heeft u loonveredeling, dan moet u de economische waarde van de goederen voor en/of na loonveredeling wel opgeven (dus niet alleen de veredelingskosten). U bent opgaveplichtig als u de aangiftedrempel op jaarbasis overschrijdt. De aangiftedrempel voor 2019 is als volgt vastgesteld: bij de invoer uit lidstaten van de EU is de aangiftedrempel € 800.000 en voor de uitvoer naar lidstaten van de EU is de aangiftedrempel € 1.000.000

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.