Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Energiedragers Nederlandse economie Perioden Winning (PJ) Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ) Invoer (PJ) Productie (PJ) Netto energieverbruik (PJ) Uitvoer (PJ)
Totaal energiedragers Nederlandse economie totaal 2021* 841,4 7.889,7 8.315,8 5.489,2 3.241,9 6.439,2
Totaal energiedragers A-U Alle economische activiteiten 2021* 841,4 7.276,6 8.315,8 5.489,2 2.628,8 6.439,2
Totaal energiedragers A Landbouw, bosbouw en visserij 2021* 36,2 282,4 . 134,1 184,5 .
Totaal energiedragers 01 Landbouw 2021* 19,5 275,3 . 117,4 177,4 .
Totaal energiedragers 02 Bosbouw 2021* 16,7 1,1 . 16,7 1,1 .
Totaal energiedragers 03 Visserij 2021* 6,1 . 6,1 .
Totaal energiedragers B Delfstoffenwinning 2021* 688,6 34,5 . 685,9 37,2 .
Totaal energiedragers C Industrie 2021* 2,9 5.523,3 . 4.191,0 1.335,2 .
Totaal energiedragers 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 0,2 114,2 . 28,2 86,3 .
Totaal energiedragers 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 0,1 4,2 . 0,1 4,2 .
Totaal energiedragers 16 Houtindustrie 2021* 0,0 7,4 . 3,6 3,8 .
Totaal energiedragers 17 Papierindustrie 2021* 0,0 44,6 . 22,8 21,9 .
Totaal energiedragers 18 Grafische industrie 2021* 0,0 1,7 . 0,0 1,7 .
Totaal energiedragers 19 Aardolie-industrie 2021* 0,0 3.923,8 . 3.712,1 211,8 .
Totaal energiedragers 20 Chemische industrie 2021* 1,6 1.111,2 . 311,2 801,6 .
Totaal energiedragers 21 Farmaceutische industrie 2021* 0,0 4,2 . 0,2 4,0 .
Totaal energiedragers 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021* 0,1 10,7 . 0,1 10,7 .
Totaal energiedragers 23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 0,1 25,5 . 0,3 25,3 .
Totaal energiedragers 24 Basismetaalindustrie 2021* 0,0 231,6 . 111,8 119,9 .
Totaal energiedragers 25 Metaalproductenindustrie 2021* 0,4 12,8 . 0,4 12,8 .
Totaal energiedragers 26 Elektrotechnische industrie 2021* 0,0 1,8 . 0,0 1,8 .
Totaal energiedragers 27 Elektrische apparatenindustrie 2021* 0,0 12,2 . 0,0 12,2 .
Totaal energiedragers 28 Machine-industrie 2021* 0,1 5,3 . 0,1 5,3 .
Totaal energiedragers 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021* 0,1 3,0 . 0,1 3,0 .
Totaal energiedragers 30 Overige transportmiddelenindustrie 2021* 0,0 1,9 . 0,0 1,9 .
Totaal energiedragers 31-32 Meubel- en overige industrie 2021* 0,1 3,9 . 0,1 3,9 .
Totaal energiedragers 33 Reparatie en installatie van machines 2021* 0,0 3,2 . 0,0 3,2 .
Totaal energiedragers D Energievoorziening 2021* 92,8 579,0 . 382,4 289,4 .
Totaal energiedragers E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 0,4 142,1 . 74,3 68,1 .
Totaal energiedragers 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,1 2,5 . 0,1 2,5 .
Totaal energiedragers 37-39 Riolering, afvalbeheer en sanering 2021* 0,3 139,5 . 74,3 65,6 .
Totaal energiedragers F Bouwnijverheid 2021* 0,9 54,1 . 0,9 54,1 .
Totaal energiedragers G Handel 2021* 4,4 85,5 . 3,0 86,8 .
Totaal energiedragers 45 Autohandel en -reparatie 2021* 0,5 9,1 . 0,3 9,2 .
Totaal energiedragers 46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021* 1,8 42,9 . 1,2 43,5 .
Totaal energiedragers 47 Detailhandel (niet in auto's) 2021* 2,1 33,5 . 1,5 34,1 .
Totaal energiedragers H Vervoer en opslag 2021* 1,2 330,3 . 1,2 330,3 .
Totaal energiedragers 49 Vervoer over land 2021* 0,6 95,4 . 0,6 95,4 .
Totaal energiedragers 50 Vervoer over water 2021* 0,0 104,0 . 0,0 104,0 .
Totaal energiedragers 51 Vervoer door de lucht 2021* 0,0 112,8 . 0,0 112,8 .
Totaal energiedragers 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021* 0,5 15,1 . 0,5 15,1 .
Totaal energiedragers 53 Post en koeriers 2021* 0,1 2,9 . 0,1 2,9 .
Totaal energiedragers I Horeca 2021* 0,9 27,9 . 0,5 28,3 .
Totaal energiedragers J Informatie en communicatie 2021* 0,8 20,9 . 0,3 21,3 .
Totaal energiedragers 58 Uitgeverijen 2021* 0,0 0,8 . 0,0 0,9 .
Totaal energiedragers 59-60 Film, TV en radio 2021* 0,1 3,5 . 0,0 3,6 .
Totaal energiedragers 61 Telecommunicatie 2021* 0,1 5,9 . 0,0 5,9 .
Totaal energiedragers 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021* 0,6 10,7 . 0,2 11,0 .
Totaal energiedragers K Financiële dienstverlening 2021* 1,0 10,8 . 1,0 10,8 .
Totaal energiedragers 64 Bankwezen 2021* 0,6 4,8 . 0,6 4,8 .
Totaal energiedragers 65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2021* 0,2 3,3 . 0,2 3,3 .
Totaal energiedragers 66 Overige financiële dienstverlening 2021* 0,3 2,7 . 0,3 2,7 .
Totaal energiedragers L Verhuur en handel van onroerend goed 2021* 0,6 8,4 . 0,5 8,4 .
Totaal energiedragers M Specialistische zakelijke diensten 2021* 2,1 19,5 . 1,4 20,2 .
Totaal energiedragers 69-70 Juridisch en managementadvies 2021* 1,1 10,3 . 0,7 10,6 .
Totaal energiedragers 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021* 0,4 3,1 . 0,3 3,3 .
Totaal energiedragers 72 Research 2021* 0,1 2,1 . 0,1 2,2 .
Totaal energiedragers 73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021* 0,2 2,1 . 0,1 2,2 .
Totaal energiedragers 74-75 Overige professionele diensten 2021* 0,3 1,9 . 0,2 2,0 .
Totaal energiedragers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021* 1,8 42,5 . 0,9 43,4 .
Totaal energiedragers 77 Verhuur van roerende goederen 2021* 0,1 11,3 . 0,0 11,3 .
Totaal energiedragers 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021* 1,2 13,9 . 0,6 14,5 .
Totaal energiedragers 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021* 0,0 3,4 . 0,0 3,4 .
Totaal energiedragers 80-82 Overige zakelijke dienstverlening 2021* 0,5 13,9 . 0,2 14,2 .
Totaal energiedragers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021* 1,5 36,0 . 6,3 31,2 .
Totaal energiedragers P Onderwijs 2021* 1,4 17,9 . 1,6 17,8 .
Totaal energiedragers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021* 2,7 39,6 . 2,9 39,4 .
Totaal energiedragers 86 Gezondheidszorg 2021* 1,3 15,5 . 1,4 15,4 .
Totaal energiedragers 87-88 Verzorging en welzijn 2021* 1,5 24,2 . 1,6 24,1 .
Totaal energiedragers R Cultuur, sport en recreatie 2021* 0,8 12,8 . 0,7 13,0 .
Totaal energiedragers 90-92 Kunst, cultuur en kansspelen 2021* 0,6 5,5 . 0,5 5,6 .
Totaal energiedragers 93 Sport en recreatie 2021* 0,2 7,3 . 0,2 7,4 .
Totaal energiedragers S Overige dienstverlening 2021* 0,5 8,7 . 0,3 8,9 .
Totaal energiedragers 94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2021* 0,1 5,6 . 0,1 5,7 .
Totaal energiedragers 95 Reparatie van consumentenartikelen 2021* 0,0 0,4 . 0,0 0,4 .
Totaal energiedragers 96 Overige persoonlijke dienstverlening 2021* 0,3 2,6 . 0,2 2,8 .
Totaal energiedragers T Huishoudens als werkgever 2021* . . .
Totaal energiedragers U Extraterritoriale organisaties 2021* 0,4 . 0,4 .
Totaal energiedragers Huishoudens: energiegebruik totaal 2021* 613,1 . 613,1 .
Totaal energiedragers Huishoudens: energiegebruik verwarmen... 2021* 364,6 . 364,6 .
Totaal energiedragers Huishoudens: energiegebruik voor vervoer 2021* 198,7 . 198,7 .
Totaal energiedragers Huishoudens: energiegebruik overige 2021* 49,8 . 49,8 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur in de vorm van energiedragers. Energiedragers die gewonnen worden uit de aarde zijn onder andere steenkool, aardolie en aardgas. Hernieuwbare energie kan gewonnen worden door middel van de biomassa, zonlicht, wind- of waterkracht.
Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).
Invoer
De invoer van energieproducten betreft de voor ingezetenen bestemde energiedragers, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder energiedragers die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer). Onder de invoer vallen eveneens de bestedingen in het buitenland door Nederlands ingezetenen.
Productie
De productie van energieproducten uit andere energiedragers, bijvoorbeeld de productie van benzine en diesel uit ruwe aardolie of de productie van elektriciteit uit aardgas of zonne-energie.
Netto energieverbruik
Het eindgebruik van energie door Nederlandse bedrijven en huishoudens. Het netto verbruik energie is gelijk aan het finale energieverbruik voor energetische en niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van smeeroliën) en daarbij opgeteld de omzettingsverliezen (bijvoorbeeld de energieverliezen die optreden bij het omzetten van steenkool in elektriciteit door energiebedrijven).
Uitvoer
Tot de uitvoer van energieproducten worden de energiedragers gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen van energieproducten in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners, transportbedrijven en diplomaten.