Veel minder stikstof in de mest

In 2000 is de productie van stikstof in dierlijke mest met 30 miljoen kg gedaald tot 415 miljoen kg. Deze daling van bijna zeven procent ten opzichte van 1999 is de grootste afname sinds de stikstofproductie in 1993 begon te dalen. Ook uit de voorlopige cijfers over 2001 blijkt dat de hoeveelheid stikstof in de mest verder is gedaald.

Mineralenproductie veestapel

Sterkste daling in het Zuiden

De daling is het grootst in de zuidelijke provincies: Limburg (negen procent) en Noord- Brabant (acht procent). Binnen Noord-Brabant was de daling het grootst in het westen van de provincie en in de Kempen (tien procent). In het westelijk Peelgebied, het gebied met de hoogste productie per hectare, is de hoeveelheid stikstof in mest gedaald met zes procent.

Door MKZ veroorzaakte afname stikstofproductie, 2001

MKZ-crisis: weinig invloed op mestproductie

De MKZ-crisis in 2001 heeft weinig invloed gehad op de landelijke mestproductie. Voorlopige cijfers laten zien dat de stikstofproductie van de Nederlandse veestapel vier miljoen kg lager is dan in 2000. Hiervan is ca 1,4 miljoen kg veroorzaakt door de MKZ-crisis.
In het zwaarst door MKZ getroffen landbouwgebied, Oostelijke Veluwe, waar de gemeente Oene ligt, was de stikstofproductie als gevolg van de dierziekte ongeveer tien procent minder. In dit gebied kwamen 17 van de 26 geconstateerde ziektegevallen voor.

Minder varkens en minder stikstof in het voer

De Nederlandse varkens, kippen en runderen hebben in 2000 ongeveer 75 miljoen ton mest geproduceerd. Dit is ruim twintig procent minder dan in 1986, het jaar waarin de mestwetgeving in werking trad.
Opvallend is de daling van de hoeveelheid stikstof in varkensmest in 2000 met tien procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Deze daling wordt voor veertig procent veroorzaakt door een afname van het aantal varkens en voor zestig procent door een vermindering van de hoeveelheid stikstof in het voer. De vermindering van het stikstofgehalte van varkensvoer is niet eerder zo groot geweest. Het fosfaatgehalte van varkensvoer daalt al sinds begin jaren tachtig.

Martha van Eerdt

Bron: StatLine