Land- en tuinbouwcijfers 2011

Landbouwcijfers-2011

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De nieuwe editie bevat gegevens over bijvoorbeeld de agrarische beroepsbevolking, het grondgebruik, de aantallen bedrijven, de gewassen, de veestapel, maar ook over de productie, de bedrijfsresultaten en de landbouwinkomens. Verder zijn er cijfers opgenomen over de ontwikkelingen in de landbouwexport, het milieu en de natuur.