Monitor Mineralen en mestwetgeving 2004

Monitor Mineralen en mestwetgeving 2004

De Monitor Mineralen en Mestwetgeving is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit rapport biedt een gestructureerd overzicht van de actuele situatie met betrekking tot de mest- en ammoniakproblematiek in Nederland. Er zijn onder andere gegevens opgenomen over de ontwikkeling van de veestapel en het transport van dierlijke mest. Ook wordt uitgebreide informatie gegeven over het mineralenaangiftesysteem (MINAS), mestafzetovereenkomsten (MAO's), mestproductie- en dierrechten. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de inspanningen van de overheid ter ondersteuning van het mest- en ammoniakbeleid. Ten slotte worden gegevens over de ammoniakemissie en effecten van het mest- en mineralenbeleid op de milieukwaliteit gepresenteerd. De cijfers hebben zoveel mogelijk betrekking op 2002, maar indien mogelijk en relevant zijn ook cijfers uit andere jaren opgenomen.

Kengetal: J-64
ISBN: 903572449 6
Prijs: 11,00

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.