Zoekresultaten

216 resultaten voor veestapel
216 resultaten voor veestapel

Pagina 7 van 9

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Oogstraming Akkerbouw

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Oogstraming Groenten Open Grond

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Opslagcapaciteit dierlijke mest sterk uitgebreid

In 2007 beschikte 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven in ons land over een opslagcapaciteit voor drijfmest van zes maanden of langer.

Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Mestproductie, stikstof en fosfaat in dierlijke mest, stikstofverliezen, mestexport, mestverwerking en mestgebruik

Cijfers
Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig
Artikelen
Artikelen

Fosfaatplafond overschreden door toename mestproductie

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in ruim vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg...

Artikelen

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen

Meer varkens en koeien per boerderij

Het aantal melkkoeien en varkens per bedrijf is in 2016 met bijna 10% toegenomen ten opzichte van 2015.

Artikelen

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2023

De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio...

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Waar komt de luchtvervuiling vandaan?

Economische activiteiten kunnen schadelijke emissies tot gevolg hebben.

Overig

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Tuinders zorgen voor goed landbouwjaar

Per arbeidsjaar stegen de landbouwinkomsten in 2016 met 7,6 procent. Deze stijging wordt gedragen door de tuinbouw

Artikelen

Lagere prijzen zorgen voor inkomstendaling landbouw

In de landbouw zijn de inkomsten als gevolg van lagere prijzen gedaald. Boeren ontvingen vooral minder geld voor melk, varkens en suikerbieten. Per arbeidsjaar daalden de inkomsten in 2015 met 4,6...

Artikelen

Vinger aan de natte pols

Het CBS was er in februari 1953 vroeg bij met actuele statistische berichtgeving

Overig